Σεμινάρια

Δελτίο τύπου - μετανάστευση στον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα

Το Σάββατο 8/11/2014 το διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΠΠ Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η μετανάστευση στον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα». Οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 70, εκ των οποίων οι 60 αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους, ενώ οι 10 ήταν γονείς μαθητών και μαθητές. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανήκουν στις ειδικότητες που διδάσκουν τα σχετικά με τη θεματική του σεμιναρίου μαθήματα (Οικονομολόγοι, Κοινωνιολόγοι και Πολιτικοί Επιστήμονες), αλλά και σε άλλες ειδικότητες (Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Φυσικοί).

Το σεμινάριο κάλυψε μια ευρεία θεματολογία που άπτεται του μεταναστευτικού φαινομένου:

1. αιτίες και συνέπειες της οικονομικής μετανάστευσης,

2. συνέπειες της παρουσίας των μεταναστών για την Ελλάδα, τις χώρες προέλευσης και τους ίδιους τους μετανάστες,

3. ζητήματα γύρω από το νομικό πλαίσιο που περιβάλλει τους μετανάστες, τα χαρακτηριστικά και τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής σχετικά με την ενσωμάτωσή τους στις χώρες υποδοχής,

4. τα δικαιώματα, τους όρους διαβίωσης και εννοιολογικά ζητήματα σχετικά με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα,

5.τις αιτίες και τις συνέπειες της μετανάστευσης των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό,

6.καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης που παρουσιάζονται στους νέους επιστήμονες της χώρας μας κατά την περίοδο κρίσης που διανύει.

7. Παρουσιάστηκαν επίσης, οι εναλλακτικές δυνατότητες διδακτικής προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου.

Η ευρεία θεματική του σεμιναρίου και η πληρότητα των εισηγήσεων φαίνεται να κάλυψε τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε πληροφοριακό και διδακτικό υλικό.

Η μετανάστευση στον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα: Θεωρίες και Πραγματικότητα

Στο σεμινάριο για τη μετανάστευση που έγινε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 από τις 9.00? έως τις 14.30?, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» παρουσιάστηκαν οι παρακάτω έξι (6)  εισηγήσεις:

 1. Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες, Μετανάστες: Από τον «Αναγκαίο Ξένο» στον «Ανεπιθύμητο Άλλο»

    Ε. Βουτυρά. Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανακοίνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

Για τα μαθήματα:

    Πολιτική Παιδεία της Α? Λυκείου και

  Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β? Λυκείου

με τίτλο:

«Η μετανάστευση στον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα: Θεωρίες και πραγματικότητα»

(απευθύνεται στους διδάσκοντες των μαθημάτων και σε όλους τους συναδέλφους)

Με τις 53243/Γ2/14.4.2014 και 53254/Γ2/14.4.2014Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται, για πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, η διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία 

στην Α΄ Λυκείου υπό νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς και η διδασκαλία του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στη Β? Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.  Τα νέα σχολικά βιβλία περιέχουν κεφάλαια για τη μετανάστευση τα οποία καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία.

Με αφορμή τη συμπερίληψη του πολυδιάστατου αυτού φαινομένου στα νέα προγράμματα σπουδών η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίαςοι σχολικοί Σύμβουλοι Οικονομολόγων και Κοινωνιολόγων και το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» συνδιοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο: «Η μετανάστευση στο σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα: Θεωρίες και πραγματικότητα».

Υποκατηγορίες

Πρόσθετες πληροφορίες