Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία , Σχετικά αρχεία

«Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής»
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. - Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-23, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής  πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeioσυμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 24η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και την 07η Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Αποτελέσματα εισαγωγής στην Α Λυκείου
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Επιτυχόντες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Επίδειξη απαντητικών φύλλων
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 21 του κεφ. Β1α της Υ.Α. 22270/Δ6/14-3-2022 (Β’ 1144), με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών, για τα οποία οι γονείς/κηδεμόνες  επιθυμούν να λάβουν γνώση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2022
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Τα παιδιά θα εξεταστούν όλα στο εξεταστικό κέντρο του 1ου Προτυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης πίσω από τον Ο.Τ.Ε. της Παπάφη

Α. Πριν τις εξετάσεις

  1. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Σχολείων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Σχολείο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου
    των ενδιαφερομένων υποψηφίων. Τα παραπάνω εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) έχουν ορισθεί από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

  2. Οι οδηγίες προς τους γονείς- μαθητές και επιτηρητές θα αναρτηθούν την Τετάρτη 4/5/22 στην ιστοσελίδα του Π.Σ. και στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Σ..

Η κατανομή των υποψηφίων σε Εξεταστικά Κέντρα (όπου απαιτούνται παραρτήματα) γίνεται με την ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων του Προτύπου Σχολείου κατόπιν των οδηγιών της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Η ενημέρωση υποψηφίων για την κατανομή τους στα Εξεταστικά Κέντρα (όχι η κατανομή τους κατά αίθουσα), θα γίνει Τετάρτη 4/5/2022 με ανάρτηση πίνακα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Σχολείου, με βάση τον εξαψήφιο κωδικό του/της υποψηφίου/ιας μαθητή/τριας, χωρίς να φαίνονται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ταξινόμηση σε αίθουσες θα γνωστοποιηθεί την ημέρα των εξετάσεων μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων εντός των χώρων του σχολείου στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές/τριες (κεντρικού εξεταστικού κέντρου ή παραρτήματος, ανάλογα που έχει κατανεμηθεί ο υποψήφιος) την ώρα που οι υποψήφιοι εισέρχονται για τη γραπτή δοκιμασία (τεστ) και όχι νωρίτερα.

 οριστικοποιημένες αιτήσεις εισαγωγής
για το Σχολικό Έτος 2022 - 2023
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Προς τους κηδεμόνες

Επισήμανση προς τους αιτούντες:

να εκτυπώσετε εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή σας από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps  για να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που έχετε ανακοινώσει στην ιστοσελίδα.

Τονίζεται ότι: Σε ισχύ είναι μόνο η αίτηση που μπορείτε να ανακτήσετε και να εκτυπώσετε από την πλατφόρμα.

Δείτε τον οριστικό πίνακα υποψηφίων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
για το Σχολικό Έτος 2022 - 2023
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων, να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεων που έκαναν. Ο προσωρινός πίνακας βρίσκεται εδώ: αιτήσεις. Εφόσον διαπιστώσουν κάποιο λάθος, πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ενημερώσουν άμεσα τη σχολική μονάδα με υπεύθυνη δήλωση για το λάθος και τη διόρθωση που επιθυμούν.

Εισαγωγή μαθητών στο Σχολείο μας
για το Σχολικό Έτος 2022 - 2023
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Διαβάστε την Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητ-ών/ριών και σχετικές ρυθμίσεις στα ΠΡΌΤΥΠΑ (Π.Σ.) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ (ΠΕΙ.Σ.) σχολεία για το σχολ. έτος 2022-2023

Προκήρυξη 2 θέσεων μαθητών/τριών  για την Γ λυκείου
1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΠΕΣ του 1ου Προτύπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μαν Ανδρόνικος προκηρύσσει 2 κενές  θέσεις μαθητών/ μαθητριών για την Γ τάξη του Λυκείου μας.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με συμμετοχή σε γραπτό τεστ δεξιοτήτων σε περιεχόμενο Νεοελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών και σε γνώσεις που έχουν διδαχθεί στο σχολείο.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/9/2021 στους χώρους του σχολείου.

Δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται μέχρι την Πέμπτη 9/9/2021 στις 13:00 μ.μ.

Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την μη εξάπλωση του ιού Covid 19.

Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος Κεραμιδάς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Τα αποτελέσματα των βαθμολογιών της γραπτής δοκιμασίας δεξιοτήτων των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του σχολείου μας (σε φθίνουσα σειρά) είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι τέσσερις (4). Εάν προκύψουν περισσότερες θέσεις (αυτό θα γίνει γνωστό τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου 2021) θα εισαχθούν οι επόμενοι της κατάταξης. Μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και με παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων και/ή κηδεμόνων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την κατάρτιση του τελικού πίνακα. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα (αρχές Σεπτεμβρίου).

Οδηγίες προς γονείς, δείγμα απαντητικού φύλλου
και ενημερωτικό βίντεο

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρακάτω διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις καθώς και δείγμα του απαντητικού φύλλου. https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271​ 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο για την σωστή χρήση του απαντητικού φύλλου κατά την εξέταση εισαγωγής μαθητών/μαθητριών στην Α' Λυκείου του σχολείου μας (28 Ιουνίου 2021):

 

Πρότυπα- Πειραματικά Σχολεία
Αιτήσεις από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

https://www.esos.gr/arthra/73035/protypa-peiramatika-sholeia-aitiseis-apo-28-maioy-eos-17-ioynioy

 

Από τις 28  Μαΐου έως  και  17  Ιουνίου θα πρέπει οι γονείς να υποβάλουν αίτηση για τα παιδιά τους που επιθυμούν να φοιτήσουν στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2021-2022 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο Γυμνάσιο. Δικαιούνται επίσης να καταθέσουν αίτηση και για ένα μόνο Πειραματικό Γυμνάσιο. Η κατάθεση της αίτησης σε ένα Πρότυπό Γυμνάσιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο και αντίστροφα.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με κλήρωση.

Η  κλήρωση διεξάγεται ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων εισαγωγής
στην Α τάξη του
1ου Προτύπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Οι θέσεις προς το παρόν είναι 4. Οι μαθητές θα κάνουν εγγραφή στο σχολείο της περιοχής τους και στη συνέχεια από την 1 Σεπτεμβρίου αφού πάρουν υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μεταγραφής από το σχολείο μας θα γίνει η μεταγραφή τους.

Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν στη διάρκεια της χρονιάς θα καλυφθούν από τους / τις επιλαχόντες

Λίστα υποψηφίων

Α/Α         ΚΩΔΙΚΟΣ                     ΓΛΩΣΣΑ     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     ΣΥΝΟΛΟ

1             3956V05689089037        34               40                       74

2             8427Q08772369864        40               30                       70

-              2135D28376471253        34               36                       70

4             6815L44968125989        40               28                       68

Κωδικοί υποψηφίων για εισαγωγή με εξετάσεις στο Σχολείο μας 
1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Οι κωδικοί υποψηφίων για εισαγωγή με εξετάσεις στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος περιλαμβάνονται στη λίστα που ακολουθεί. Παρακαλούμε ελέγξτε ότι ο κωδικός της αίτησής σας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα

Οδηγίες για την εξέταση  
υποψηφίων μαθητών/τριών
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
για την εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Σχολείων

σχολ. έτος 2020-2021.

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στις παρούσες οδηγίες περιγράφεται η διαδικασία της εξέτασης/δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επισημαίνονται ορισμένα σημεία προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης. Οι ως άνω αναφερόμενοι/ες μαθητές/τριες εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται, εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση και τα απαραίτητα επαρκή δικαιολογητικά.

Οδηγίες για την διεξαγωγή
της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων στα Πρότυπα Σχολεία

σχολ. έτος 2020-2021.

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σύμφωνα με τον νόμο 4269/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111) και την ΥΑ «Εισαγωγή μαθητών/-τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-21  (ΦΕΚ 2261 τΒ 12-06-2020), έχει δρομολογηθεί η διαδικασία διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας για την εισαγωγή των μαθητών/-τριών στην Α τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και για την πλήρωση των κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στις 10.00 π.μ.. Η διάρκειά της είναι 2,5 ώρες (150 λεπτά) για τα Γυμνάσια και 3 ώρες (180 λεπτά) για τα Λύκεια. Αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές και τους γονείς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

Ενημέρωση για την
«Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής»

σχολ. έτος 2020-2021.

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα-φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes». Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Επισημαίνεται ότι:

α) Για τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019 – 2020.

Οδηγίες για τους μαθητές και τους γονείς
από την  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ/ΛΥΚΕΙΑ
σχολ. έτος 2020-2021.

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Όλα τα σχετικά έγγραφα

H δοκιμασία για την εισαγωγή μαθητών στην Α Γυμνασίου των Προτύπων Γυμνασίων και για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α Λυκείου των Προτύπων Λυκείων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

  • Η προσέλευση στο σχολείο που έχει οριστεί ως εξεταστικό κέντρο (ΕΚ) θα γίνει μία ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, στις 9.00 πμ. Οι υποψήφιοι /ες προσέρχονται και αποχωρούν από το σχολείο με ευθύνη των γονέων τους, αποφεύγοντας τον συνωστισμό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο ΕΚ.
  • Ώρα έναρξης: 10 πμ. Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες για την  εισαγωγή στην Α Γυμνασίου , 3 ώρες για εισαγωγή στην Α Λυκείου. Δυνατή αποχώρηση: μία ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης
  • Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να έχουν  μαζί τους οπωσδήποτε: α) ο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, ταυτότητα) και β) στυλό διαρκείας, χρώματος μαύρο  ή σκούρο μπλε.
  • Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, ατομικό αντισηπτικό, μάσκα και χαρτομάντηλα. Επίσης, μπορούν να έχουν μαζί τους μαλακό μολύβι για το πρόχειρο.

Υποβολή αιτήσεων για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
για το σχολ. έτος 2020-2021.

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Υποβολή αιτήσεων από 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο το σχολικό έτος 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (στην διαδρομή Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο) από σήμερα, 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020. Διευκρινίζεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών  μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Σχολείο και εναλλακτικά εάν το επιθυμούν και σε ένα Πειραματικό. Για τις διαθέσιμες θέσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αιτήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

Η Απόφαση

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών
στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία

για το σχολ. έτος 2020-2021.

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με το με αρ.11/4-5-2020 απόσπασμα Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η Ιουνίου. Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα:

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές/-τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Προκηρύξεις - Προθεσμίες
για Σχολές Στρατιωτικές - Λιμενικό - .....

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Έχουν αναρτηθεί οι:

Εισαγωγή μαθητών στο Σχολείο μας
για το Σχολικό Έτος 2020 - 2021

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό Έτος 2020 - 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 

1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Το 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την με αριθμό 67563/Δ6/2019 Υπουργική Απόφαση «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020» (Φ.Ε.Κ. 1638/τ. Β’/13-05-2019), προκηρύσσει για πλήρωση με κλήρωση δύο (2) θέσεις για μαθητές/μαθήτριες της Β’ τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο σχολείο από την Τρίτη 3 έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μμ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 30813/Δ6/23-2-2018, ΦΕΚ 810/τ. Β’/7-3-2018 με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019», προκηρύσσει για πλήρωση δύο θέσεις για μαθητές ή μαθήτριες της Γ’ τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο σχολείο από την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου έως την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ. Η ενδεχόμενη κλήρωση για τις δύο θέσεις (εάν υπάρξουν πάνω από δύο υποψήφιοι) θα διεξαχθεί την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 πμ, ενώπιον των ενδιαφερομένων.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Δελτίου Ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα όπως και του υποψήφιου μαθητή (ή μαθήτριας).

Αποτελέσματα κλήρωσης
για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη 2018-19

Σήμερα Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στο σχολείο διεξήχθη η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών της Α Τάξης από τριμελή επιτροπή γονέων  που ορίστηκε από τους ίδιους. Η διαδικασία έγινε ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, Ακολουθεί  το πρακτικό της κλήρωσης. Επελέγησαν οι τρεις πρώτοι απο τα αγόρια, οι τρείς πρώτες απο τα κορίτσια και ένας απο την ειδική κατηγορία.

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη 2018-19

Το ΕΠΕΣ του σχολείου απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που δεν αποφοιτούν από το συνδεδεμένο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης και έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τους προσκαλεί σε κλήρωση (γενική και ειδική) την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στο σχολείο. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη 2018-19

Το ΕΠΕΣ του σχολείου απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που δεν αποφοιτούν από το συνδεδεμένο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης και έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τους προσκαλεί σε κλήρωση (γενική και ειδική) την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στο σχολείο. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Επιλογή μαθητών στην Α Λυκείου Σχολικού έτους 2018-19
του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος"

Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση για φοίτηση στην Α' Λυκείου του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2018-19, να ελέγξουν τα στοιχεία των υποψηφίων που αναφέρονται στον συνοδευτικό πίνακα. Σε περίπτωση λάθους να επικοινωνήσουν με το σχολείο.  Η ημερομηνία της κλήρωσης είναι η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ.

Εδω μπορείτε να δείτε τον πίνακα Υποψηφίων

Ανακοίνωση για την κλήρωση
για τις κενές θέσεις της Α΄Τάξης του σχολείου

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο υποψηφίων για την εισαγωγή στη Α΄Τάξη του Σχολείου μας και δεν είναι απόφοιτοι του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ότι η κλήρωση για την κάλυψη των κενών θέσεων θα γίνει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00΄ στο πρώτο όροφο του κτιρίου του Σχολείου.

Για το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθυντής

Χ. Πολάτογλου

Σ. Φριλίγκος

Καθηγητής  Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Δρ. Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β? ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 47381/Δ6/2016, ΦΕΚ 847/Β/30-3-2016 περί «Εισαγωγής μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016?2017», προκηρύσσει για πλήρωση με κλήρωση δύο θέσεις (με προοπτική και για μία τρίτη) για μαθητές ή μαθήτριες της Β? τάξης.

ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης
«Μανόλης Ανδρόνικος»

10η Συνεδρίαση του σχολικού έτους 2015-16

Η δέκατη συνεδρίαση του ΕΠ.Ε.Σ.  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/06/2016 στις 11.30΄ στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου καθηγητή  Χ. Πολάτογλου. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συμβουλίου, οι κ.κ.  Χ. Πολάτογλου, Σ. Φριλίγκος, Κ. Κεραμιδάς, Κ. Αχιλλέως και Σ. Παπαδόπουλος.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου ήταν: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την κάλυψη κενών θέσεων στην Α τάξη για το Σχολικό έτος 2016-2017.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνήλθε για να επικυρώσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τη κάλυψη των κενών θέσεων στην Α Τάξη.

Η κλήρωση έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ορίζει Η ΥΑ 47381/Δ6 (ΦΕΚ 847Β΄/30-03-2016).

Ανάρτηση στοιχείων υποψηφίων μαθητών για την Α Λυκείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες που έχετε δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση των μαθητών για την εισαγωγή στην Α΄Τάξη του Σχολείου μας,

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων μαθητών.

Για το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Ο Διευθυντής

Σ. Φριλίγκος   

 

Εδώ θα βρείτε τον Κατάλογο  των υποψηφίων

Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Λύκεια
Σχολικό έτος 2016-2017

Ενημερώνουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Λύκειο (άρα και οι γονείς/κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσ/νίκης), ότι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr/), κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ και τον Πίνακα των προβλεπόμενων θέσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

 

Σήμερα, Δευτέρα 22-06-2015, στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την πλήρωση 4 θέσεων μαθητών/τριών της Α' Λυκείου 2015-16. Για να δείτε τους επιτυχόντες, αλλά και τον κατάλογο με τους επιλαχόντες πατήστε ΕΔΩ.

Το ΕΠΕΣ και ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχονται σε όλα τα παιδιά καλή συνέχεια στην μαθητική τους πορεία.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής διορθώσεων στις καταστάσεις υποψηφίων μαθητών για την Α' Λυκείου 2015-16, αυτές οι καταστάσεις οριστικοποιούνται και μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Οι γονείς-κηδεμόνες που επιθυμούν να παρευρεθούν στην κλήρωση, προσκαλούνται τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου και ώρα 10:00 το πρωί στο σχολείο μας.

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στο σχολείο μας, σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των μαθητών που κατέθεσαν αίτηση.

Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται με την επιφύλαξη τυχόν διορθώσεων λαθών που ίσως προκύψουν. Αφού δείτε τα ονόματα ΕΔΩ και εφόσον διαπιστώσετε λάθη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, ώστε τα λάθη να διορθωθούν.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής διορθώσεων, οι καταστάσεις θα οριστικοποιηθούν και θα αναρτηθούν εκ νέου.

Οδηγίες Εισαγωγής Μαθητών στην Α' Λυκείου 2015-16

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Λύκειο, ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.: https://www.iep.edu.gr/pps,  κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου έως και 9 Ιουνίου 2015. Για αναλυτικές οδηγίες πατήστε ΕΔΩ. Για να συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και τις θέσεις που διατίθενται, πατήστε ΕΔΩ.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σχολείο μας είναι συνδεδεμένο με το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης από το οποίο και θα προέρχονται οι μαθητές της Α' Λυκείου. Αν κάποιοι μαθητές από αυτούς δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο σχολείο μας, τότε ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων (σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα) θα αυξηθεί.

«Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων για την Α΄ Τάξη  Σχολικού Έτους 2014-2015»

Δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για την Α' Τάξη

Αγαπητοί μαθητές, υποψήφιοι για την Α΄Τάξη του Λυκείου μας για το σχολικό έτος 2014-15,

Αγαπητοί γονείς.

Με το μήνυμα μας αυτό επιθυμούμε να συγχαρούμε θερμά όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, για τον όμορφο αγώνα που έδωσαν και τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλλαν. Στο συνοδευτικό αρχείο που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε τη σειρά κατάταξης των μαθητών που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις. 

Σημαντική Ανακοίνωση

Για τα αποτελέσματα από τις εισαγωγικές εξετάσεις στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

 

Πρόσθετες πληροφορίες