Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Λύκεια
Σχολικό έτος 2016-2017

Ενημερώνουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Λύκειο (άρα και οι γονείς/κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσ/νίκης), ότι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr/), κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ και τον Πίνακα των προβλεπόμενων θέσεων.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στο σχολείο μας ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θέσεων και την διαδικασία της κλήρωσης θα ανακοινωθούν μετά την 13 Μαΐου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες