ΠΡΟΣΟΧΗ
Προθεσμίες για εγγραφές στο 1ο Πειραμ ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος

Σχολικό έτος 2019-2020

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ή μαθητριών που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους σε οποιαδήποτε τάξη του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος  για το σχολικό έτος 2019 – 2020 καλούνται να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 1000 έως και τη 17η Ιουνίου 2019.

Στη συνέχεια καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο (εντός του Ιουνίου του 2018) και να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή.

Η μη πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης σημαίνει ότι ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτησή στο σχολείο μας

Η συνδρομή για το σύλλογο γονέων είναι 20 €. Όλα τα σχετικά αρχεία μπορειτε να τα δείτε εδώ

Θεσσαλονίκη 22/5/2019

Εκ της Διεύθυνσης

Πρόσθετες πληροφορίες