ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 

1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Το 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την με αριθμό 67563/Δ6/2019 Υπουργική Απόφαση «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020» (Φ.Ε.Κ. 1638/τ. Β’/13-05-2019), προκηρύσσει για πλήρωση με κλήρωση δύο (2) θέσεις για μαθητές/μαθήτριες της Β’ τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο σχολείο από την Τρίτη 3 έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μμ.

Η ενδεχόμενη κλήρωση θα διεξαχθεί στο σχολείο αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας και ώρα 13:30 μμ.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Δελτίου Ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα όπως και του υποψήφιου μαθητή.

Πρόσθετες πληροφορίες