Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων εισαγωγής
στην Α τάξη του
1ου Προτύπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Οι θέσεις προς το παρόν είναι 4. Οι μαθητές θα κάνουν εγγραφή στο σχολείο της περιοχής τους και στη συνέχεια από την 1 Σεπτεμβρίου αφού πάρουν υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μεταγραφής από το σχολείο μας θα γίνει η μεταγραφή τους.

Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν στη διάρκεια της χρονιάς θα καλυφθούν από τους / τις επιλαχόντες

Λίστα υποψηφίων

Α/Α         ΚΩΔΙΚΟΣ                     ΓΛΩΣΣΑ     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     ΣΥΝΟΛΟ

1             3956V05689089037        34               40                       74

2             8427Q08772369864        40               30                       70

-              2135D28376471253        34               36                       70

4             6815L44968125989        40               28                       68

5             7554Q68137217431        44               22                       66

6             6524Q36104164645        42               22                       64

7             8757J30027833305        44              16                        60

-              423D672174438430        42               18                       60

9             2911G14198123725       32               26                        58

-              3375Q83804071254       36               22                       58

-              3137J31844227708         30               28                      58

-              8289Q76918720132       36               22                       58

13           9025Q41005485273       30               26                       56

-              781Q445693469658       32               24                       56

15           8931J82748234309        34               20                       54

-              4488L32020838244        34              20                       54

-              4129U80757931828       32               22                       54

18           7198D90132673308        36               16                       52

-              7691C67924183672        30               22                       52

-              7302F80896677785        34               18                       52

-              8881U90562551738       34               18                       52

22           3719D96689914324        32               18                       50

-              3678S26366752108        22               28                       50

-              121V499773454835        32               18                       50

-              8748S66958249765        24               26                       50

-              5559D47829749403        34               16                       50

27           6849J58457975069         30               18                       48

-              8299V82485499734        24               24                       48

-              7960V82335329846        24               24                       48

-              7890W44794275278        20               28                      48

31           4866J56872678885         34               12                       46

32           7665V84397436357        32               12                       44

-              3366S14247279649        28               16                       44

34           3800L92234478981        26               16                       42

-              1523S95283097916        30               12                       42

36           2321S79263962641        26               14                       40

-              1087D71508945860        30               10                       40

38           5572S38874207451        32               6                         38

-              8599U03770596499       24               14                       38

40           6667Q76134411270       24               12                       36

41           482V097716718065        24               8                         32

Πρόσθετες πληροφορίες