Οδηγίες προς γονείς, δείγμα απαντητικού φύλλου
και ενημερωτικό βίντεο

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρακάτω διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις καθώς και δείγμα του απαντητικού φύλλου. https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271​ 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο για την σωστή χρήση του απαντητικού φύλλου κατά την εξέταση εισαγωγής μαθητών/μαθητριών στην Α' Λυκείου του σχολείου μας (28 Ιουνίου 2021):

 

https://www.youtube.com/watch?v=3uwwXzEJuz0