ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Τα αποτελέσματα των βαθμολογιών της γραπτής δοκιμασίας δεξιοτήτων των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του σχολείου μας (σε φθίνουσα σειρά) είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι τέσσερις (4). Εάν προκύψουν περισσότερες θέσεις (αυτό θα γίνει γνωστό τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου 2021) θα εισαχθούν οι επόμενοι της κατάταξης. Μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και με παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων και/ή κηδεμόνων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την κατάρτιση του τελικού πίνακα. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα (αρχές Σεπτεμβρίου).

Σε κάθε περίπτωση οι εισακτέοι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε κάποιο Λύκειο (e-eggrafes) και μετά θα προχωρήσουν σε μετεγγραφή στο σχολείο μας το Σεπτέμβριο. Για τη μετεγγραφή, πρέπει στις αρχές Σεπτεμβρίου να περάσουν πρώτα από το σχολείο μας και να πάρουν βεβαίωση ότι πέτυχαν στις εξετάσεις την οποία και θα προσκομίσουν στο σχολείο που έχουν εγγραφεί.

Πρόσθετες πληροφορίες