οριστικοποιημένες αιτήσεις εισαγωγής
για το Σχολικό Έτος 2022 - 2023
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Προς τους κηδεμόνες

Επισήμανση προς τους αιτούντες:

να εκτυπώσετε εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή σας από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps  για να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που έχετε ανακοινώσει στην ιστοσελίδα.

Τονίζεται ότι: Σε ισχύ είναι μόνο η αίτηση που μπορείτε να ανακτήσετε και να εκτυπώσετε από την πλατφόρμα.

Δείτε τον οριστικό πίνακα υποψηφίων

Πρόσθετες πληροφορίες