Erasmus+

Job Shadowing

Erasmus KA3 - Reflecting for Change
αγώνας λόγου 
«Τα προϊόντα Νανοτεχνολογίας μπορούν να είναι ιδιαίτερα επωφελή για την ανθρωπότητα»

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης δράσεων για το πρόγραμμα Erasmus KA3, Reflecting for change (R4C), που υλοποιεί το σχολείο μας, παρουσιάστηκε την Παρασκευή, 31-10-2021 και ώρα 1345 ένα debate (αγώνας λόγου) με επιδεικτικό χαρακτήρα και θέμα:

«Τα προϊόντα Νανοτεχνολογίας μπορούν να είναι ιδιαίτερα επωφελή για την ανθρωπότητα»

Το debate, που είχε στοιχεία προτρεπτικού λόγου, οργάνωσε ο Όμιλος Ρητορικής (υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμόπουλος Βασίλειος και Ποιμενίδου Δέσποινα) και συμμετείχαν οι απόφοιτοι του σχολείου μας Κατιρτζής Γεώργιος και Καραγκούνη Βασιλική. Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης προϊόντων Νανοτεχνολογίας και η διαμόρφωση ενσυνείδητης άποψης για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Τον αγώνα λόγου παρακολούθησαν κατά κύριο λόγο, οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στις δράσεις του Ομίλου Ρητορικής και του Υπερ-Ομίλου Πειραμάτων και Καινοτομίας «ΠΕΙΡ.ΚΑΙ.ΟΜΑΔΟΝ».

Erasmus+ KA2 – Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for Our Future
Διοργάνωση  δράσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Erasmus days 2021
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  “Μανόλης Ανδρόνικος”  υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ221 με τίτλο “ Totalitarian Past and Democratic Present. Lessons for our Future”. Στο πρόγραμμα στο οποίο είμαστε συντονιστικό σχολείο  συμμετέχουν επίσης σχολεία από την Ισπανία , Ρουμανία, Πολωνία και Ιταλία.  Λόγω της πανδημίας και παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχεδόν όλη την προηγούμενη χρονιά, υπήρξε μια απομάκρυνση  των μαθητών από τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος. Προκειμένου να «αναθερμάνουμε» το ενδιαφέρον των μαθητών μας και παράλληλα να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, εκμεταλλευτήκαμε τις πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις Erasmus days 2021  και οργανώσαμε ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια για τους μαθητές μας που υλοποιήθηκαν την Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων ήταν μια διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα. Τα βήματα της δράσης ήταν τα ακόλουθα:

Erasmus+ KA2 – Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for Our Future
2η Διακρατική – Διασχολική Συνάντηση
Villanueva de la Torres, 12-16 Απριλίου
2021

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η Διασχολική Συνάντηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Erasmus+ ΚΑ2, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας ως συντονιστής. Λόγω της πανδημίας η συνάντηση διεξήχθη εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω τηλεδιασκέψεων.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής οι εταίροι μας από την Ισπανία ετοίμασαν μια σειρά από δραστηριότητες σχετικές με το θέμα της συνάντησης («Η επίδραση των ολοκληρωτικών καθεστώτων στον δημόσιο βίο»). Οι μαθητές από κάθε χώρα παρουσίασαν τις εργασίες που είχαν ετοιμάσει για το θέμα (μια παρουσίαση, ένα σύντομο βίντεο, μια ψηφιακή αφίσα και μια έρευνα για τη στάση μαθητών και εκπαιδευτικών πάνω στο φαινόμενο του ολοκληρωτισμού) και απάντησαν σε ερωτήσεις με τη μορφή ψηφιακού παιχνιδιού. Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με συνεργατικές δραστηριότητες, ψηφιακές περιηγήσεις, βίντεο με μαρτυρίες ανθρώπων που έχασαν τους συγγενείς τους στον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά και διαλέξεις για το καθεστώς του Φράνκο στην Ισπανία.

Διαδικτυακή ημερίδα Erasmus+
ΔΙΑΧΥΣΗΣ  ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

 Σήμερα Τετάρτη 4/11/2020 το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα με στόχο την διάχυση καλών πρακτικών των προγραμμάτων Erasmus+ που υλοποίησε. 

 Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Webex και συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και εκπαιδευτικοί άλλων περιοχών που είχαν προσκληθεί.

 Παρουσιάστηκε η διαχείριση του σχεδίου ΚΑ1 που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο καθώς και η πορεία του σχεδίου ΚΑ2 που είναι σε εξέλιξη. 

 Έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων πέντε δομημένων σεμιναρίων από τους συναδέλφους που τα παρακολούθησαν, καθώς και του τρόπου εφαρμογής των νέων εργαλείων και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον παρουσιάστηκαν η πορεία των δυο σχεδίων Erasmus+, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και οι αναπροσαρμογές των σχεδίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ  ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Erasmus+

«Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Η Πρόσκληση

Το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» διοργανώνει δικτυακή ημερίδα διαχείρισης προγραμμάτων Erasmus+, δράσεις ΚΑ1 & ΚΑ2 και διάχυσης καλών πρακτικών την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 1730 .

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1730 

Χαιρετισμός από τον διευθυντή του σχολείου. Κων/νο Κεραμιδά, Φυσικός

1735 - 1745 

α. Διαχείριση προγράμματος Erasmus+ δράση ΚΑ1 «Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων ενεργών πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
β. “Integrating Creativity and Innovation into Teaching”
Κυριακή Γρηγοριάδου, Βιολόγος

6η κινητικότητα Erasmus+ δράση ΚΑ1
Eπιμορφωτικό σεμινάριοCreative and Critical Mind

«Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

Φωτογραφίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑ1 με τίτλο «Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων ενεργών πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη», πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη την περίοδο από 17-21 Φεβρουαρίου 2020 η έκτη κινητικότητα Erasmus+, η οποία αναφέρεται ως  “Creative and Critical Mind”. Στην κινητικότητα αυτή το 1ο Πειραματικό Λύκειο «Μανόλης Ανδρόνικος» εκπροσωπήθηκε από την εκπαιδευτικό του σχολείου, Φιλόλογο Δέσποινα Ποιμενίδου (ΠΕ02). Τη διοργάνωση του σεμιναρίου την είχε ο φορέας EUROMIND, στους χώρους του οποίου έλαβε χώρα και το σεμινάριο. Σε αυτό συμμετείχαν συνολικά 06 εκπαιδευτικοί από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης και συγκεκριμένα οι υπόλοιποι 05 εκπαιδευτικοί προέρχονταν από ένα σχολείο της Πολωνίας.

Σχολικός Περίπατος 12/02/2020
Παρακολούθηση ταινίας
«Η σιωπηλή Επανάσταση»

Δράση διάδοσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+ KA2 «Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο «Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future» που συντονίζει το σχολείο μας αφιερώθηκε ο σχολικός περίπατος του Μαρτίου στην παρακολούθηση της ταινίας «Η σιωπηλή επανάσταση» σε αίθουσα κινηματογράφου της πόλης μας. Η ταινία, που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, εξιστορεί την περιπέτεια μιας ομάδας τελειοφοίτων γερμανικού σχολείου του πρώην Ανατολικού Βερολίνου που κράτησε δύο λεπτών σιγή την ώρα του μαθήματος προς τιμήν των πεσόντων στα αιματηρά γεγονότα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1957 εναντίον του ολοκληρωτικού καθεστώτος της χώρας.

1st meeting in Thessaloniki
1η Συνάντηση Σχολείων (Μάθηση – Διδασκαλία – Κατάρτιση)
Θεσσαλονίκη, 18-22 Νοεμβρίου 2019

ERASMUS+ 2019-2021 KA229: 
«Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Διασχολική Συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA229, «Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future», στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας ως συντονιστικό σχολείο. 19 μαθητές συνοδευόμενοι από 8 καθηγητές από την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ισπανία, επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και την πόλη μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πλούσιο σε δραστηριότητες.

Η πρώτη μέρα του προγράμματος ξεκίνησε με παρουσιάσεις των συμμετεχόντων σχολείων για την πόλη και το σχολείο τους, καθώς και με δραστηριότητες γνωριμίας μεταξύ των μαθητών (συνεργατική κατασκευή χαρτών, παιχνίδι αρχαιολογίας). Στη συνέχεια οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εργασίες που είχαν ετοιμάσει σχετικά με τη θεματική της συνάντησης, δηλαδή τα αίτια της ανόδου του ολοκληρωτισμού τόσο στο παρελθόν, όσο και στις μέρες μας, μέσα από παρουσιάσεις σε Power Point, αφίσες και σύντομες ψηφιακές παρουσιάσεις (βίντεο). Οι μαθητές «ελέγχθηκαν» για τις γνώσεις που απέκτησαν μέσα από ένα διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων kahoot. Το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε με δυο ακόμη δραστηριότητες μέσα στην τάξη, ένα παιχνίδι Βιολογίας και ένα παιχνίδι Γλωσσών, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις κοινές ρίζες των ευρωπαϊκών γλωσσών.

4η κινητικότητα Erasmus+ δράση ΚΑ1
Eπιμορφωτικό σεμινάριο: Creativity for Teaching and Professional Growth

«Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

Φωτογραφίες

Στα πλαίσια του προγράμματος ΚΑ1 με τίτλο “Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων ενεργών πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη" πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια την περίοδο από 21-25 Οκτωβρίου 2019 η τέταρτη κινητικότητα Erasmus+ η οποία αναφέρεται ως  “Creativity for Teaching and Professional Growth”. Στη κινητικότητα αυτή το 1ο Πειραματικό Λύκειο “Μανόλης Ανδρόνικος” εκπροσωπήθηκε από την Χριστίνα Μιχαηλίδου, Μαθηματικό ΠΕ03. Τη διοργάνωση του σεμιναρίου την είχε ο φορέας ESMOVIA, στους χώρους του οποίου έλαβε χώρα και το σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 10 εκπαιδευτικοί από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης και από διάφορες χώρες μέλη της Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα από την Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Ελλάδα. 

3η κινητικότητα Erasmus+ δράση ΚΑ1
Eπιμορφωτικό σεμινάριο: Happy Schools: positive education for well -being and life-skills development

«Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

Φωτογραφίες

Πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη από 7-12/10/2019, η τρίτη κινητικότητα Erasmus+ με τίτλο “Happy Schools: positive education for well -being and life-skills development. Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 12 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από χώρες μέλη της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί από την Γερμανία, τη Λετονία, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από την Βασιλική Γκράτζιου, κλάδου ΠΕ02, Φιλόλογο. Τη διοργάνωση του σεμιναρίου ανέλαβε ο φορέας Europass teacher academy.

1st meeting in Thessaloniki
ERASMUS+ 2019-2021 KA229: 

«Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future»

The first meeting of the Erasmus+ Program «Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future» will take place in Thessaloniki from 18-11-2019 to 23-11-2019.

The Program

Vote for the Logo of our Project

ERASMUS+ 2019-2020 KA229: 
«Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future»

Today,25/11/2019, the vote procedure for the Logo of the project was successfully completed. Each one of the partner schools has selected through internal procedures its Logo suggestion. These Logos were set to a vote procedure: a team of 20 persons from each school (teachers and students) voted for the Logos of the other schools. According to the following final results the Logo of the Project will be the Greek one, created by the students Efstathia Koniari and Manos Kokokiris. We congratulate all the students who created Logos for the project!

1st Coordinators Meeting in Madrid

ERASMUS+ 2019-2020 KA229: 
«Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future»

The coordinators of the schools that participate in our Project have had a meeting in Madrid (3-6/10/2019). In this first meeting they had the chance to meet each other and talk about the implementation of the Project. After a short tour in the hosting school (IES Newton Salas, Villanueva de la Torre), the coordinator of the Project, Mr Salonikidis Dimitrios, showed a presentation about the Project and the teachers talked about important details related to the works and activities that have to be done, the schedule of the LTT activities and the dissemination of the results of the Project.

ERASMUS+ KA1 - 2η κινητικότητα
Eπιμορφωτικό σεμινάριο: “Integrating Creativity and Innovation into Teaching”

Φωτογραφίες

Πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη από 7-12/10/2019, η δεύτερη κινητικότητα Erasmus+ με τίτλο “Integrating Creativity and Innovation into Teaching”. Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 10 εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από χώρες μέλη της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί από την Εσθονία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από την Κυριακή Γρηγοριάδου, κλάδου ΠΕ0404, Βιολόγο. Την οργάνωση του σεμιναρίου είχε ο φορέας Europass teacher academy και πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Barcino School.

ERASMUS+ KA1 - 1η κινητικότητα


Eιμορφωτικό σεμινάριο: “Tablets and Smartphones in Education”

Το διάστημα 2-7/09/2019 ο εκπαιδευτικός Δ. Σαλονικίδης παρακολούθησε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 ε με τίτλο “Tablets and Smartphones in Education” από τον φορέα Europass. Το σεμινάριο, το οποίο διεξήχθη στη Βαρκελώνη, παρείχε στους επιμορφούμενους χρήσιμες γνώσεις και ιδέες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα των κινητών τηλεφώνων και των tablets στη σχολική τάξη.

ERASMUS+ KA229
1η Ενημερωτική συνάντηση συλλόγου διδασκόντων για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+


1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10/10/2019 συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης “Μ. Ανδρόνικος”, προκειμένου να ενημερωθούν για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ που θα υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική χρόνιά.

Ο Θ. Συκάς, οικονομολόγος, παρουσίασε τα αποτελέσματα της δράσης που υλοποίησε την προηγούμενη σχολική χρονιά με τίτλο «Κοινότητα Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ)», έγιναν προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της ΚΔΕ και τέθηκαν οι στόχοι για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Η δράση αυτή εκτός των άλλων στόχων αποτελεί και βασικό πυλώνα για τον σχεδιασμό των δυο προγραμμάτων Erasmus+, KA229 με τίτλο «Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future» και ΚΑ1 με τίτλο “Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο ενεργών πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη”.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ KA2

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «IMy involvement as a European with refugee children»

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 ολοκληρώνονται τυπικά τα διετή Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA2 στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο «Μανόλης Ανδρόνικος» αλλά όχι και η ουσιαστική συμμετοχή της σχολικής μας κοινότητας στο πνεύμα και τα αποτελέσματα αυτών, που ευελπιστούμε να μας συνοδεύουν για πολλά ακόμη χρόνια. Μέσα στα δύο τελευταία σχολικά έτη (2017-2018 και 2018-2019) και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων (“My involvement as a European with refugee children” και “Inventors and Innovators: our heritage and our future”) μετακινήθηκαν σαράντα (40) μαθητές/-τριες και ένδεκα (11) εκπαιδευτικοί του σχολείου, η συντονίστρια για το ελληνικό σχολείο Γρηγοριάδου Αναστασία, ΠΕ02, φιλόλογος και άλλοι δέκα καθηγητές/-τριες, από εννέα διαφορετικές ειδικότητες, κάποιοι εκ των οποίων για περισσότερες από μία φορές. Εξάλλου,  δεκαοκτώ μαθητές/-τριες του σχολείου μας είχαν την χαρά να φιλοξενήσουν κάποιο ξένο παιδί στο σπίτι τους κατά τη διασχολική συνάντηση του προγράμματος “My involvement as a European with refugee children” στη Θεσσαλονίκη, απολαμβάνοντας οι ίδιοι/-ιες και οι οικογένειές τους την εμπειρία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ KA2

1ο Περιραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «IMy involvement as a European with refugee children»

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 ολοκληρώνονται τυπικά τα διετή Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA2 στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο «Μανόλης Ανδρόνικος» αλλά όχι και η ουσιαστική συμμετοχή της σχολικής μας κοινότητας στο πνεύμα και τα αποτελέσματα αυτών, που ευελπιστούμε να μας συνοδεύουν για πολλά ακόμη χρόνια. Μέσα στα δύο τελευταία σχολικά έτη (2017-2018 και 2018-2019) και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων (“My involvement as a European with refugee children” και “Inventors and Innovators: our heritage and our future”) μετακινήθηκαν σαράντα (40) μαθητές/-τριες και ένδεκα (11) εκπαιδευτικοί του σχολείου, η συντονίστρια για το ελληνικό σχολείο Γρηγοριάδου Αναστασία, ΠΕ02, φιλόλογος και άλλοι δέκα καθηγητές/-τριες, από εννέα διαφορετικές ειδικότητες, κάποιοι εκ των οποίων για περισσότερες από μία φορές. Εξάλλου,  δεκαοκτώ μαθητές/-τριες του σχολείου μας είχαν την χαρά να φιλοξενήσουν κάποιο ξένο παιδί στο σπίτι τους κατά τη διασχολική συνάντηση του προγράμματος “My involvement as a European with refugee children” στη Θεσσαλονίκη, απολαμβάνοντας οι ίδιοι/-ιες και οι οικογένειές τους την εμπειρία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ


Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «My involvement as a European with refugee children»  

Η Ζωγραφιά

H μαθήτρια της Β΄Λυκείου του σχολείου μας Φαίδρα Ασλάνη,  ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της συντονίστριας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 “My involvement as a European with refugee children” Γρηγοριάδου Αναστασίας,  απεικόνισε στον καμβά με μεγάλη ευαισθησία και καλλιτεχνική αρτιότητα το δράμα των παιδιών-προσφύγων αλλά και την ελπίδα που φέγγει μέσα από την αλληλεγγύη. Ο πίνακας ζωγραφικής, που κοσμεί πλέον το γραφείο καθηγητών του σχολείου, σηματοδοτεί το τέλος των εκδηλώσεων του συγκεκριμένου προγράμματος που στόχο είχε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής και της τοπικής κοινότητας πάνω στο προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Κροατία) και ευρύτερο σκοπό την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και της διαπολιτισμικής συνείδησης.

ΠΟΣΤΕΡ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ


1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»

Στο πλαίσιο του προγρἀμματος Erasmus+ KA2 “Inventors and Innovators: our heritage and our future” οι μαθητές/-τριες του σχολείου μας με την βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών είχαν την ευκαιρία να ετοιμάσουν παρουσιάσεις, πόστερς, άρθρα, κουίζ για εφευρέτες και καινοτόμες δημιουργίες του παρελθόντος και του παρόντος. Εξάλλου,  κλήθηκαν να συλλάβουν και να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εμπορικά και να ερευνήσουν το νομικό πλαίσιο για θέματα όπως το copyright, η ίδρυση εταιρίας, οι start ups εταιρίες, η σύλληψη και προώθηση καινοτομιών κλπ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ERASMUS+ KA2


ERASMUS + KA2 VISIT TO THE 1ST EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL "MANOLIS ANDRONIKOS"


1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «IMy involvement as a European with refugee children»

Φωτογραφίες

Από 24/6/2019 μέχρι 26/6/2019 το σχολείο μας δέχτηκε την επίσκεψη τριών Πολωνών καθηγητριών κι ενός Πολωνού καθηγητή από το Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych της πόλης Barlinek στην Πολωνία, σχολείο με το οποίο συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA2 “Inventors & Innovators - Our Heritage and Our Future”. Οι Πολωνοί συνάδελφοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου, ενημερώθηκαν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συζήτησαν θέματα της τελικής έκθεσης με τη συντονίστρια για το ελληνικό σχολείο Γρηγοριάδου Αναστασία και παρακολούθησαν με μεγάλη τους χαρά πρόβα του Ομίλου Μουσικής. Κατά το διάστημα της παραμονής τους, εξάλλου, ξεναγήθηκαν σε σημεία-ορόσημα της πόλης μας και απόλαυσαν τον περίπατο στην παραλία και τα ελληνικά εδέσματα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ERASMUS+ KA2
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

The last transnational project meetings
of the two Erasmus+ KA2 programs 
in Thessaloniki


Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «IMy involvement as a European with refugee children»

Φωτογραφίες  Photos

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες συναντήσεις απολογιστικού χαρακτήρα των δύο προγραμμάτων Erasmus+KA2 που εκπονεί το σχολείο μας, με τη συμμετοχή συνολικά δώδεκα καθηγητών από σχολεία της Ευρώπης (απόντων των Πολωνών, καθώς εκεί διεξάγονται αυτό το διάστημα οι τελικές εξετάσεις). Συγκεκριμένα, έξι συνάδελφοι από σχολεία της Κροατίας, Γερμανίας και Σουηδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 “Inventors and Innovators: Our Heritage and our Future”, κατά το διάστημα 7/5/2019- 10/5/2019, καθώς και έξι συνάδελφοι από σχολεία της Γερμανίας, Κροατίας και Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 «My Involvement as a European with Refugee Children”, κατά το διάστημα 7/5/2019-11/5/2019, φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας και το σχολείο μας, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός των δύο προγραμμάτων, να ελεγχθούν εκκρεμότητες και να συζητηθούν περαιτέρω εργασίες διάχυσης,

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ERASMUS+ KA2
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


The last transnational project meetings
of the two Erasmus+ KA2 programs 
in Thessaloniki

Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «IMy involvement as a European with refugee children»

Φωτογραφίες  Photos

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες συναντήσεις απολογιστικού χαρακτήρα των δύο προγραμμάτων Erasmus+KA2 που εκπονεί το σχολείο μας, με τη συμμετοχή συνολικά δώδεκα καθηγητών από σχολεία της Ευρώπης (απόντων των Πολωνών, καθώς εκεί διεξάγονται αυτό το διάστημα οι τελικές εξετάσεις). Συγκεκριμένα, έξι συνάδελφοι από σχολεία της Κροατίας, Γερμανίας και Σουηδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 “Inventors and Innovators: Our Heritage and our Future”, κατά το διάστημα 7/5/2019- 10/5/2019, καθώς και έξι συνάδελφοι από σχολεία της Γερμανίας, Κροατίας και Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 «My Involvement as a European with Refugee Children”, κατά το διάστημα 7/5/2019-11/5/2019, φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας και το σχολείο μας, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός των δύο προγραμμάτων, να ελεγχθούν εκκρεμότητες και να συζητηθούν περαιτέρω εργασίες διάχυσης,

Erasmus+ “MY INVOLVEMENT AS A EUROPEAN WITH REFUGEE CHILDREN”
4η διασχολική συνάντηση συνάντηση ERASMUS+
στο ΚΑΜΕΝΖ της Γερμανίας

Erasmus+ “MY INVOLVEMENT AS A EUROPEAN WITH REFUGEE CHILDREN”
4th inter-school meeting

in ΚΑΜΕΝΖ, Germany

Φωτογραφίες - Photos

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η διασχολική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 “My involvement as a European with refugee children”, η οποία έλαβε χώρα στο Kamenz της Γερμανίας, κατά το διάστημα 1/04/2019-05/04/2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από το δικό μας, άλλα τρία σχολεία από ισάριθμες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Κροατία, Γαλλία). Οι μαθητές/τριες πήραν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονταν τόσο με το θέμα του προγράμματος όσο και με τη γνωριμία του συγκεκριμένου τόπου και της Ιστορίας του. Πιο συγκεκριμένα:

1η ημέρα, Κυριακή, 31/03/2019: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και άφιξη στο Kamenz μέσω Βερολίνου. Τακτοποίηση στις οικογένειες και πρώτη γνωριμία με τους μαθητές/τριες του φιλοξενούντος σχολείου.

4η διασχολική συνάντηση στο Barlinek της Πολωνίας
ERASMUS+ KA2: «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

4th inter-school meeting in Barlinek, Poland
ERASMUS+ KA2: «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

Φωτογραφίες  Photos

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η διασχολική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 "Inventors and Innovators- Our Heritage and our Future”, η οποία έλαβε χώρα στο Barlinek της Πολωνίας, κατά το διάστημα 01/04/2019-06/04/2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από το δικό μας, άλλα τέσσερα σχολεία από ισάριθμες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Κροατία, Πολωνία και Σουηδία). Οι μαθητές πήραν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονταν τόσο με το θέμα του προγράμματος όσο και με τη γνωριμία του συγκεκριμένου τόπου και της Ιστορίας του. Πιο συγκεκριμένα:

Erasmus+ “MY INVOLVEMENT AS A EUROPEAN WITH REFUGEE CHILDREN”

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΡΣΙΣ»
A WORKSHOP ABOUT HUMAN RIGHTS BY "ARSIS"

Την Τρίτη 5/03/2019, κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, υλοποιήθηκε από την Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ  και συγκεκριμένα από την εκπαιδεύτρια στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Βασιλική Βατάλη παρέμβαση στο τμήμα Α2 του σχολείου μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές έλαβαν μέρος σε βιωματικό εργαστήριο με τίτλο “In4child” που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς”. Η παρέμβαση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA2 “My involvement as a European with refugee children”.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
«BETA CAE
»

ERASMUS+ KA2, «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

Την Παρασκευή, 14/12/2018, δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού του σχολείου μας (με κατεύθυνση τις Πολυτεχνικές Σχολές), ανἀμεσα στους οποίους και κάποια μέλη της ομάδας «F1 In Schools», με συνοδούς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου Παπαδόπουλο Σταύρο, φυσικό, και Μεμετζίδη Γεώργιο, χημικό, επισκέφτηκαν την εταιρία παραγωγής λογισμκού προσομοιώσεων Beta Cae στο  Σχολάρι Θεσσαλονίκης. Εκεί μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους της εταιρίας, παρακολούθησαν διάλεξη-ενημέρωση πάνω στα νέα καινοτόμα προϊόντα της και γευμάτισαν στο εστιατόριο των εγκαταστάσεων με ευγενική χορηγεία της εταιρίας.

Γιορτή Χριστουγέννων
Σχολ. Έτος 2018-2019

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

CHRISTMAS SCHOOL FEST 2018
DEDICATED TO REFUGEES

Erasmus+ KA2 “My involvement as a European with refugee children”

Το Πρόγραμμα: Εξώφυλο, Μέσα

Το πρωί της Παρασκευής, 21/12/2018, πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας, που εφέτος ήταν αφιερωμἐνη στους Πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, στον χώρο εκδηλώσεων του σχολείου, μαθητές και μαθήτριες από το μάθημα επιλογής «Στοιχεία Θεατρολογίας» παρουσίασαν θεατρική παράσταση, με τίτλο «Η φυγή στην Αίγυπτο», η οποία συνέδεε τον διωγμό και τη φυγή του νεογέννητου Χριστού στην Αίγυπτο με τη μοίρα των διωγμένων από τον τόπο τους και των προσφύγων. 

Η Γιορτή μας

Στο πλαίσιο της γιορτής και ενόψει των Χριστουγέννων, οι μαθητικές κοινότητες του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» συγκέντρωσαν είδη διατροφής και βρεφικά είδη για ξενώνες της ΜΚΟ «Άρσις».

Erasmus+ KA2 «My involvement as a European with refugee children» 
ΔΙΑΧΥΣΗ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

DISSEMINATION
OF THE 3nd TRAINING MODULE IN THE GREEK SCHOOL REPORT 

Read the article in English           Φωτογραφίες - Photos

Την Πέμπτη 18/10/ 2018, κατά τις δύο πρώτες σχολικές ώρες, και την Τρίτη 27/11/2018, κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα του σχολείου αντίστοιχα η διάχυση των αποτελεσμάτων της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης που παρακολούθησαν έξι μαθητές/-τριές μας στο Karlovac της Κροατίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 My involvement as a European with refugee children”. Η διάχυση έγινε από τους ίδιους τους μαθητές/-τριες που ταξίδεψαν στην Κροατία και αφορούσε την τρίτη ενότητα της επιμόρφωσης που οι ίδιοι παρακολούθησαν από τις 25/9/2018 μέχρι τις 27/9/2018 στο Karlovac με τίτλο «Intercultural soft skills».

4η διασχολική συνάντηση στη Στοκχόλμη της Σουηδίας
ERASMUS+ KA2: «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

Φωτογραφίες  Photos

Το διάστημα 3/12/2018-8/12/2018 το σχολείο μας συμμετείχε στη 4η διασχολική συνάντηση ανταλλαγής μαθητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+KA2 “Ιnventions and innovators-Our heritage and our future”, που έλαβε χώρα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από Κροατία, Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία και Ελλάδα.

Τη  Δευτέρα 3/12 φθάσαμε απόγευμα στη Στοκχόλμη μετά ένα καλό ταξίδι μέσω Κων/πολης, όπου μας υποδέχθηκαν οι συνάδελφοι και οι μαθητές του σχολείου Bromma Gymnasium. To βράδυ όλοι οι συμμετέχοντες παρέστησαν σε δείπνο γνωριμίας στο παλιό ιστορικό κέντρο της πόλης.

Την  Τρίτη 4/12 το πρωϊ έγινε η πρώτη συνάντηση όλων των μαθητών του προγράμματος στο σχολείο υποδοχής, το Bromma Gymnasium, όπου οι Σουηδοί μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους σχετικά με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στη πράξη (ίδρυση εικονικής εταιρίας) το οποίο ήταν και το θέμα της  συνάντησης της Στοκχόλμης. Κατόπιν επισκεφθήκαμε το Μουσείο Nobel όπου έγινε μια πολύ καλή ενημέρωση για την ιστορία του ομώνυμου βραβείου και είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε επιστημονικές ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο και ιστορίες ανθρώπων που τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel. To απόγευμα γυρίσαμε στο σχολείο όπου οι μαθητές συμμετείχαν σε δαστηριότητες δημιουργίας ομάδων –ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ενώ οι συνοδοί-καθηγητές συζητήσαμε την εξέλιξη του προγράμματος και τις προσεχείς συναντήσεις.

3η διασχολική συνάντηση στο Ζάγκρεπ της Κροατίας
ERASMUS+ KA2: «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

3rd inner-school meeting in Zagreb, Croatia
ERASMUS+ KA2: «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

Φωτογραφίες  Photos

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η διασχολική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 “INVENTORS AND INNOVATORS – OUR HERITAGE AND OUR FUTURE” η οποία υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1/10/2018 – 6/10/2018 στο Ζάγκεμπ (Zagerb) της Κροατίας. Έλαβαν μέρος μαζί με το δικό μας συνολικά πέντε σχολεία από ισάριθμες χώρες της Ευρώπης, την Κροατία, την Σουηδία, την Γερμανία και την Πολωνία.

3η διασχολική συνάντηση στο Karlovac της Κροατίας
Προγράμμα Erasmus+ KA2 : "My involvement as a European with refugee children”
3rd inter-school meeting in Karlovac, Croatia
Erasmus+ KA2 program : "My involvement as a European with refugee children"

Φωτογραφίες - Photos

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, μετά από τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης και του Château-Thierry την προηγούμενη σχολική χρονιά, και η 3η διασχολική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 "My involvement as a European with refugee children”, η οποία έλαβε χώρα στο Karlovac της Κροατίας, κατά το διάστημα 23/9/2018-29/9/2018.

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ERASMUS+ KA2, «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

Φωτογραφίες

Την Δευτέρα, 17/09/2018, παραγματοποιήθηκε στο 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» εκδήλωση για τις Νέες Τεχνολογίες και την Καινοτομία. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Κώστας Τζερράς, Επιστήμονας Πληροφορικής / Μηχανικός Λογισμικού, Προϊστάμενος Υπηρεσιών και Διασφάλισης Ποιότητας στην εταιρεία UTRA4 Advanced Information Systems (www.ultra4.eu), μίλησε στους μαθητές/-τριες με θέμα «Το επάγγελμα του Επιστήμονα Πληροφορικής/Καινοτομία στην Πληροφορική τον 21ο αιώνα». Βασικοί άξονες της παρουσίασης του κ. Τζερρά ήταν : Ανάλυση, Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός, το Γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των υπολογιστών (Πληροφορική), το Ιστορικό της εξέλιξης της επιστήμης των υπολογιστών, η εταιρεία ULTRA4 Advanced Information Systems: Καινοτόμο Λογισμικό Made in Greece, Καινοτομία και εφευρετικότητα στην Πληροφορική τον 21ο αιώνα και Κλάδοι της Πληροφορικής. Μετά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίασή του, ο κ. Τζερράς μίλησε με μαθητές του σχολείου και έλυσε απορίες τους πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και πάνω στις συνθήκες και ευκαιρίες εργασίας ενός Επιστήμονα της Πληροφορικής στις μέρες μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τζερρά για την πολύτιμη συμβολή του στην εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “Inventors and Innovators: our Heritage and our Future” και στο πλαίσιο της οποίας εκτέθηκαν, επίσης, στο κοινό οι αφίσες που δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας κατά τον πρώτο χρόνο εκπόνησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

EVENT ABOUT NEW TECHNOLOGIES AND INNOVATION IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN PROGRAM ERASMUS + KA2

On Monday, 17/09/2018, an event about New Technologies and Innovation was held at the 1st Experimental High School of Thessaloniki “Manolis Andronikos”. In particular, Dr. Kostas Tzeras, Informatics Scientist / Software Engineer, Head of Services and Quality Assurance at UTRA4 Advanced Information Systems (www.ultra4.eu), spoke to students on the subject "The profession of Informatics Scientist / Innovation in Information Technology in the 21st Century". The main topics of Mr. Tzerra's presentation were: Analysis, Algorithms and Programming, The subject of Computer Science, Computer Science History, ULTRA4 Advanced Information Systems: Innovative Software Made in Greece, Innovation and Inventiveness in Information Technology in the 21st Century and Information Technology Sectors. After his highly interesting presentation, Mr. Tzeras spoke to schoolchildren and answered to their questions on these specific issues, but also on the conditions and employment opportunities of an Informatics Scientist nowadays.

«Τρισδιάστατη εκτύπωση & Δημιουργική Ρομποτική»
με ανοιχτό λογισμικό και υλικό στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.

ERASMUS+ KA2, «INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE»

Την Τρίτη, 4/9/2018, από τις 9.30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., πέντε εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν τις εργασίες της πρώτης ημέρας του διήμερου σεμιναρίου που διοργάνωσε ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. και πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου μας κ. Χαρίτων Πολάτογλου, με τίτλο «Τρισδιάστατη εκτύπωση και Δημιουργική Ρομποτική με ανοιχτό λογισμικό και υλικό». Οι εργασίες της πρώτης ημέρας, που έλαβαν χώρα σε εργαστήριο πληροφορικής του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., αφορούσαν την ιστορία, τη σημασία και τις νεότερες εξελίξεις στον χώρο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, ενώ έγινε και μια πρώτη παρουσίαση του σχεδιαστικού προγράμματος Tinkercad και εξἀσκηση πάνω σε αυτό στους υπολογιστές. Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας σχετικά με την ρομποτική παρακολούθησε ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου κ. Ζήκου. Τα αποτελέσατα της επιμόρφωσης και των δύο ημερών θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Inventors and Innovators: Our Heritage and Our Future”.

Φωτογραφίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ KA2
1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 λήγει και η πρώτη από τις δύο χρονιές εκπόνησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA2 στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο «Μανόλης Ανδρόνικος».

Το πρώτο από αυτά, με τον τίτλο “My involvement as a European with refugee children” στόχο έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής και της τοπικής κοινότητας πάνω στο προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Κροατία), με σχολεία των οποίων συνεργαζόμαστε. Ευρύτερο σκοπό, βέβαια, αποτελεί η καλλιέργεια της ανεκτικότητας και της διαπολιτισμικής συνείδησης μέσα από στοχευμένες δράσεις. Έτσι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος:

  1. Πραγματοποιήθηκαν –μετά την πρώτη συνάντηση των καθηγητών-συντονιστών στο Kamenz της Γερμανίας- δύο διασχολικές συναντήσεις ανταλλαγής μαθητών μικρής διάρκειας, μία στη Θεσσαλονίκη (10-16/12/2017) και μία στο Chateau-Tierry της Γαλλίας (18-24/3/2018). Και στις δύο συναντήσεις, εκτός από εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις που αποσκοπούσαν στην προσέγγιση της «ξένης» κουλτούρας και Ιστορίας, πραγματοποιήθηκε τριήμερη διαπολιτισμική εκπαίδευση από εξειδικευμένο φορέα. Στη συνέχεια, οι έξι μαθητές/-τριες που πήραν μέρος σε καθεμιά από αυτές οργάνωσαν δίωρες επιμορφώσεις για πολυπληθείς ομάδες συμμαθητών τους, μεταφέροντας ένα κομμάτι της γνώσης και της εμπειρίας τους στη σχολική κοινότητα.
  2. Στις 2/10/2017 έξι ασυνόδευτοι νεαροί πρόσφυγες από τον ξενώνα της ΜΚΟ «Praxis» επισκέφθηκαν το σχολείο μας και συμμετείχαν σε τουρνουά καλαθοσφαίρισης στο πλαίσιο της 4ης Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, που εφέτος είχε τον τίτλο «ΧαράΖΩ το Μέλλον» .
«Δημιουργική Ρομποτική με Ανοιχτό Λογισμικό και Υλικό»
Α.Π.Θ.

Με έξι μαθητές συμμετείχε το σχολείο μας στην εκδήλωση με τίτλο «Δημιουργική Ρομποτική με Ανοιχτό Λογισμικό και Υλικό», που διοργάνωσε στις 18 και 19 Ιουνίου 2018 το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. με υπεύθυνο τον κ. Χαρίτωνα Πολάτογλου, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής στο συγκεκριμένο Τμήμα και Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου μας.

Το σχολείο μας στο «Α.Π.Θ. την Κυριακή»
Παρακολούθηση προγράμματος με στόχο την καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης
"Multilingual and Multicultural Games" at AUTH

Φωτογραφίες

Την Κυριακή 20/5/2018 ομάδα δώδεκα μαθητών/-τριών του σχολείου μας μαζί με την φιλόλογο Γρηγοριάδου Αναστασία επισκέφτηκαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και συμμετείχαν στο εργαστήριο «Πολυγλωσσικά και Πολυπολιτισμικά Παιχνίδια», που διοργάνωσε το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Α.Π.Θ. την Κυριακή». Το εργαστήριο, διάρκειας 90 λεπτών, με επιστημονική υπεύθυνη την κα Βάλια Μουσούρη, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος,  και συντονίστριες εκπαιδευτικούς- μἐλη της ομάδας «Pluralités», είχε ως κεντρικό άξονα τα γλωσσικά δάνεια από την ελληνική προς άλλες γλώσσες και αντίστροφα και στόχο να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας μέσα από τη διαφορετικότητα.  Ευχαριστούμε την κα Μουσούρη και τις εκπαιδευτικούς της ομάδας για την ζεστή φιλοξενία και το ευχάριστα εποικοδομητικό πρόγραμμα που μας πρόσφεραν.

2Η ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ERASMUS+ KA2
“INVENTORS AND INNOVATORS: OUR HERITAGE AND OUR FUTURE”
ΣΤΟ
ΖΑΓΚΡΕΠ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Φωτογραφίες

Μετά από την πρώτη διασχολική συνάντηση του προγράμματος στο Freiburg της Γερμανίας (19-24/03/2018), πραγματοποιήθηκε μια ακόμη διασχολική συνάντηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας από 7 μέχρι 10/5/2018 με ανταλλαγή ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας (Short-term exchange of groups of pupils) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 Inventors and Innovtors: our heritage and our future”. Μαθητές και μαθήτριες τριών εκ των πέντε σχολείων της σύμπραξης (από την Κροατία, την Πολωνία, και την Ελλάδα), συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, συναντήθηκαν στο Ζάγκρεπ, σε μια εκτός αρχικού προγραμματισμού συνάντηση, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές/-τριες να γνωριστούν, να ανταλλάξουν πολιτισμικά στοιχεία και να εμβαθύνουν στο θέμα της καινοτομίας.

ΔΙΑΧΥΣΗ
ΤΗΣ 2
ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
DISSEMINATION
OF THE 2nd TRAINING MODULE IN THE GREEK SCHOOL REPORT 

Την Τρίτη 15/5, κατά τις δύο πρώτες σχολικές ώρες, πραγματοποιήθηκε η διάχυση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν έξι μαθητές/-τριές μας στο Chateau-Tierry της Γαλλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 “My involvement as a European with refugee children”. Μετά την πρώτη διασχολική συνάντηση της Θεσσαλονίκης, που αφορούσε την κουλτούρα καθεμιάς από τις συμμετέχουσες χώρες και τη σύγκρισή τους (Τίτλος ενότητας: «Our own culture/ Comparison of cultures»), το θέμα της δεύτερης διασχολικής συνάντησης, καθώς και της ενότητας που αποτέλεσε αντικείμενο της επιμόρφωσης, ήταν η διαπολιτισμική επικοινωνία (τίτλος της ενότητας:“Intercultural communication”). Από το πλούσιο επιμορφωτικό υλικό των τριών ημερών επιμόρφωσης οι μαθητές μας επέλεξαν δύο παιχνίδια, το «Οδηγός ταξί-επιβάτης” και το «Παιχνίδι με τις καρέκλες» (ακολουθεί περιγραφή τους στο αγγλικό κείμενο), που στόχο είχαν να τονίσουν τους αναγκαίους όρους μιας επιτυχούς επικοινωνίας και την αναγκαιότητα της συνεργασίας για την εκπλήρωση των στόχων ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Μετά την πραγματοποίηση των παιχνιδιών ακολούθησε παρουσίαση της επιμόρφωσης στη Γαλλίας συνολικά και συζήτηση πάνω στα αίτια επιτυχίας ή αποτυχίας των στόχων των δυο παιχνιδιών, της επιτυχίας ή αποτυχίας, τελικά, κάθε επικοινωνίας. Η διάχυση έγινε σε είκοσι πέντε μαθητές/-τριες του σχολείου.

Φωτογραφίες από τη διάχυση μπορείτε να δείτε εδώ:

 

Παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος Erasmus+
«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ξένος.....»
Dissemination of cultural program about social exclusion and discriminations
("Once upon a time there was an immigrant...")

Παρουσιάστηκε σήμερα Τετάρτη 25/4/18 το πολιτιστικό μας πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών προγραμμάτων, στο Πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ξένος...», στη διάρκεια της παρουσίασης απαγγέλθηκαν ποιήματα με αντιρατσιστικό περιεχόμενο και αποσπάσματα από την θεατρική παράσταση «Βιολογικός μετανάστης» του Αρκά. Τα αποσπάσματα πλαισιώθηκαν από αγγλικούς υπότιτλους, καθώς αποτελούν κομμάτι της παρουσίασης του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+ που έγινε στο Chateau Thierry  της Γαλλίας.

Ευχαριστούμε τους μαθητές της Β΄τάξης που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της δράσης.

Για να πάρετε το βίντεο πατήστε εδώ

On Wednesday, 25/4/18, our cultural program under the title "Once upon a time there was a stranger ..." was presented and disseminated in the framework of the Festival of Environmental and Cultural Programs, in the Cultural Center of Toumba. During the presentation poems with antiracist content were recited and parts from the theatrical play "Biological Immigrant" by Arkas were displayed in video. The presentation was also disseminating our Erasmus+ project "My involvement as a European with refugee children", in the frame of which the theatrical play took place. 

2nd inter-school meeting
in the context of the Erasmus+ program

"My involvement as a European with refugee children"


This meeting took place between 18/3/2018 and 24/3/2018 and was the second interscholastic meeting in the context of "Short-term exchanges of groups of pupils" at Chateau Thierry, France. The missions of Greece, Germany and Croatia were composed of six students each, and the accompanying teachers. The "foreign" students were hosted by French students of the Lycee Jean de la Fontaine and their families.

On the first day of the meeting, the students presented the material and the activities they implemented during the period that started after the first meeting in Thessaloniki which took place in the beginning of December, and before they travelled to France. More specifically, the students presented the diffusion activities by which they were trained, and which were used by their fellow students who turned themselves into trainees after their own initial training in Thessaloniki by the “Intercultur” representatives and trainers during the first meeting in Thessaloniki. They also presented extracts from a theatrical play by the Greek cartoonist and writer Arkas with English subtitles. Furthermore, they presented several of the supportive activities that our school implemented with the purpose of sensitizing our students in the issue of antiracist education. After our presentations we were shown around the school premises, as well as some of the major sites and monuments of Chateau Thierry.

 

During the following three days, the students participated in the second cycle of training by Intercultur. During the evenings they attended the cultural events and games that had been set for all participants.

On the last day of our stay in France, we visited Paris and the main sites of the city. In spite of the biting cold, we enjoyed our visit a lot.

We should thank our hosts for organizing this successful meeting. We would also like to thank the six students who participated in it and made us proud of them as accompanying teachers.

Download video

Υποκατηγορίες

Job Shadowing

2019-2020  ΚΑ101 - Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων ενεργών πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη

2019-2021 KA229 : «Totalitarian Past and Democratic Present: Lessons for our Future»

Πρόσθετες πληροφορίες