ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ERASMUS+ ΚΑ1

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Διευθυντής του σχολείου μας κ. Φριλίγκος Στυλιανός και ο Σύλλογος διδασκόντων πληροφορηθήκαμε την έγκριση της αίτησής μας από το ΙΚΥ για τη συμμετοχή του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος" στην Ευρωπαϊκή δράση «Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» Erasmus+ KA1. Το σχέδιο δράσης μας με τίτλο «Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης σε ένα σχολείο της καινοτομίας» αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες και απέσπασε βαθμολογία 94,75/100, ικανή για την χρηματοδότηση του σχεδίου μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Έτσι, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης του σχολείου, επτά εκπαιδευτικοί του θα συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια, με θέματα που καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όχι μόνο των ίδιων αλλά και της σχολικής μας κοινότητας συνολικά: ευρωπαϊκά προγράμματα, καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, νέες τεχνολογίες, διαχείριση κρίσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και Πρώτες Βοήθειες είναι μερικές μόνο πλευρές των επιμορφώσεων στις οποίες θα συμμετάσχουν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί ότι θα λειτουργήσουν στη συνέχεια ως πολλαπλασιαστές της ευρωπαϊκής γνώσης και εμπειρίας.