ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "READING THE CITY"

Εκπροσωπώντας το σχολείο μας και στο πλαίσιο σχεδίου δράσης για την ανάπτυξή του, ο  φιλόλογος κ. Σαλονικίδης Δημήτριος συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Reading the city?, που διεξήχθη στη Στοκχόλμη της Σουηδίας ανάμεσα στις 24 και 30 Ιουλίου 2016. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με τίτλο «Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης σε ένα σχολείο της καινοτομίας»  χρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.

Μια πρώτη παρουσίαση του επιμορφωτικού προγράμματος ?Reading the city?, την οποία δημιούργησε ο κ. Σαλονικίδης,  μπορείτε να δείτε εδώ.

Πρόσθετες πληροφορίες