ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ACTIVATE YOUR ENGLISH FOR TEACHING?

Από τις 25 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου διεξήχθη στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το επιμορφωτικό σεμινάριο «Activate your English for teaching?, το οποίο παρακολούθησε η θεολόγος του σχολείου μας κα Αντικουλάνη Κυριακή. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δράσης και ανάπτυξης του σχολείου με τίτλο «Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης σε ένα σχολείο της καινοτομίας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.

Κατατοπιστική παρουσίαση του προγράμματος «Activate your English for teaching?, την οποία δημιούργησε η κα Αντικουλάνη,  μπορείτε να δείτε εδώ.