ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Από τις 3 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2016 διεξήχθη στο Borgarnes της Ισλανδίας το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse groups?, το οποίο παρακολούθησε η μαθηματικός του σχολείου μας κα Μιχαηλίδου Χριστίνα . Η συγκεκριμένη επιμόρφωση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δράσης και ανάπτυξης του σχολείου με τίτλο «Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης σε ένα σχολείο της καινοτομίας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.

Κατατοπιστική παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος, την οποία δημιούργησε η κα Μιχαηλίδου,  μπορείτε να δείτε εδώ.