ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
« PROJECT MANAGEMENT FOR CROSS-CULTURAL EXCHANGE PROJECTS IN EUROPE?

Από τις 23 έως τις 28 Οκτωβρίου διεξήχθη στο Πόρτο της Πορτογαλίας το επιμορφωτικό σεμινάριο «Project Management for Cross-Cultural Exchange Projects in Europe?, το οποίο παρακολούθησαν  οι καθηγήτριες  του σχολείου μας Γρηγοριάδου Αναστασία, φιλόλογος, συντονίστρια του συνολικού σχεδίου δράσης Erasmus+ KA1, και Κοκκινίδου Αυγή, καθηγήτρια αγγλικών.  Η συγκεκριμένη επιμόρφωση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δράσης και ανάπτυξης του σχολείου με τίτλο «Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης σε ένα σχολείο της καινοτομίας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.

Μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος «Project Management for Cross-Cultural Exchange Projects in Europe?, την οποία επιμελήθηκαν οι κκ. Γρηγοριάδου και Κοκκινίδου,  μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Loading...