ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « COMPLETE FIRST AID TRAINING PROGRAM"

Εκπροσωπώντας το σχολείο μας και στο πλαίσιο σχεδίου δράσης για την ανάπτυξή του, ο  μαθηματικός κ. Αλβανός Παρασκευάς συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Complete First Aid Training?, που διεξήχθη στη Λευκωσία της Κύπρου ανάμεσα στις 4 και 7 Νοεμβρίου 2016. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με τίτλο «Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης σε ένα σχολείο της καινοτομίας»  χρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.

Μια πρώτη παρουσίαση του επιμορφωτικού προγράμματος ? Complete First Aid Training?, την οποία δημιούργησε ο κ. Αλβανός,  μπορείτε να δείτε εδώ.