ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ERASMUS+ KA1:
ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

    Φωτογραφίες

Την Τετάρτη, 10/05/2017, μέσα σε κλίμα ενεργητικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 σχολικής εκπαίδευσης, «Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης σε ένα σχολείο της καινοτομίας», που εκπονεί το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι επτά εμπλεκόμενοι στις έξι ευρωπαϊκές κινητικότητες/επιμορφώσεις εκπαιδευτικοί παρουσίασαν εκτενώς τα σεμινάρια στα οποία πήραν μέρος και απάντησαν σε ερωτήσεις των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του σχολείου. Μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθούσε γόνιμη συζήτηση πάνω στο εκάστοτε θέμα, την έως τώρα αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας  στη σχολική ζωή και τις προοπτικές για περαιτέρω αξιοποίησής τους στο μέλλον.

Έτσι, ο φιλόλογος Σαλονικίδης Δημήτριος, που συμμετείχε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Reading the city? (Στοκχόλμη , 24 - 30 Ιουλίου 2016), μετά την παρουσίαση του προγράμματος, εκτός από την ανάρτηση ηλεκτρονικής παρουσίασης σχετικής με το σεμινάριο στην ιστοσελίδα του σχολείου και την διεξαγόμενη ενδοσχολική επιμόρφωση, σχετικά με την έως τώρα αξιοποίησή του στο σχολείο ανέφερε ότι υλοποιήθηκε πολιτιστικό πρόγραμμα με αντικείμενο θεματικούς πολιτιστικούς περιπάτους στην πόλη, οι οποίοι στηρίχθηκαν -στο θεωρητικό τους πλαίσιο- στις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο εν λόγω σεμινάριο. Κατά τους περιπάτους χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ΤΠΕ και μέθοδοι που προτάθηκαν στο σεμινάριο αυτό (π.χ. εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για δημιουργία βίντεο link ιστολογίου http://stisgeitoniesthessalonikis.blogspot.gr/), οι οποίες συνδυάστηκαν με ανάλογες από το σεμινάριο «Activate your English for teaching?. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν και σε ξεναγήσεις μαθητών - επισκεπτών από την Κύπρο που φιλοξένησε το σχολείο μας. Παράλληλα εκπονήθηκε σχετική εργασία που παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ?Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία? της ΑΣΠΑΙΤΕ (Αθήνα, 21-23 Απριλίου 2017).

Η θεολόγος του σχολείου μας Αντικουλάνη Κυριακή, που συμμετείχε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Activate your English for teaching?, (Δουβλίνο, 25 Ιουλίου 2016- 5 Αυγούστου 2016), μετά την παρουσίαση του προγράμματος, αναφορικά με τη διάχυση και την αξιοποίησή του, τόνισε ότι εκτός από την σχετική ανάρτηση ηλεκτρονικής παρουσίασης στην ιστοσελίδα του σχολείου και την διεξαγόμενη ενδοσχολική επιμόρφωση, χρησιμοποίησε το ψηφιακό εργαλείο του padlet που διδάχτηκε στο εν λόγω πρόγραμμα για τη δημιουργία ψηφιακών πινάκων. Το padlet χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της καινοτόμου διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών μέσω της δημιουργίας ενός παγκόσμιου θρησκευτικού  χάρτη με τα θρησκεύματα σε όλο τον κόσμο. Τις πληροφορίες που συνέλεξαν οι μαθητές κλήθηκαν να τις μεταφράσουν στα αγγλικά, προκειμένου να αποκτήσουν την ευχέρεια της αγγλικής γλώσσας και σ? αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Ο χάρτης που δημιουργήθηκε είναι αναρτημένος στη διεύθυνση http://internationalreligionmap.ga/listing/%ce%b9%ce%bd%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1/.

Εξάλλου, κατά την εφαρμογή πολιτιστικού προγράμματος με αντικείμενο θεματικούς πολιτιστικούς περιπάτους στην πόλη χρησιμοποιήθηκαν διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές του προγράμματος Activate English,  με τον χωρισμό των ομάδων για την ξενάγηση σε κτίρια της πόλης μας, και συνδυάστηκαν με άλλα από το σεμινάριο «Reading the city? (αναζήτηη υλικού μέσω κινητών τηλεφώνων). Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε μέσω άρθρου που εκπονήθηκε για το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ?Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία? της ΑΣΠΑΙΤΕ (Αθήνα, 21-23 Απριλίου 2017).

Η μαθηματικός Μιχαηλίδου Χριστίνα, που πήρε μέρος στο σεμινάριο «Course 20: Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups» (Ισλανδία, 03/09/2016-10/09/2016), ανέφερε ότι το πρόγραμμα, εκτός από την ανάρτηση ηλεκτρονικής παρουσίασης σχετικής με το σεμινάριο στην ιστοσελίδα του σχολείου και την διεξαγόμενη ενδοσχολική επιμόρφωση, αξιοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και διαχύθηκε στη ζωή του σχολείου με πολλούς τρόπους. Κατ?αρχάς, με κάποιους από τους Ευρωπαίους συναδέλφους που συμμετείχαν στο σεμινάριο υπήρξε συνέχιση της συνεργασίας και διερεύνηση για κοινή αίτηση νέου προγράμματος. Σχολείο της Ιταλίας, μάλιστα, συμμετείχε στην σύμπραξη Ευρωπαϊκών σχολείων, που συμπήχθηκε στο σεμινάριο του Πόρτο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, και στην προετοιμασία νέας αίτησης για Erasmus+ KA2, με θέμα «My involvement as a European with refugee children», ωστόσο η συνεργασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω αυξημένων υποχρεώσεων του συγκεκριμένου σχολείου. Έπειτα, υλικό από τις δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του σεμιναρίου χρησιμοποιήθηκε σε project της Α΄και Β΄Λυκείου με θέμα τους πρόσφυγες, σε συνεργασία και με την υπεύθυνη των project αυτών καθηγήτρια, κα Κοκκινίδου Αυγή. Τέλος, στα μαθήματα ?Άλγεβρα Β Λυκείου? και ?Γεωμετρία Α Λυκείου??  χρησιμοποιήθηκε εκτενέστατα η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που γνώρισε η κα Μιχαηλίδου στο σεμινάριο της Ισλανδίας και που περιλάμβανε α) κυκλική εναλλαγή ατόμων μέσα στις ομάδες και ενσωμάτωση με το σύνολο των ομάδων), β) παραγωγή εργασιών στα πλαίσια ομάδας ατόμων που δεν θα συνεργάζονταν μεταξύ τους από προσωπική επιλογή και γ) παρουσίαση εργασιών. Οι εργασίες που παρήχθησαν στα παραπάνω μαθήματα παρουσιάστηκαν τόσο στο συνέδριο της ?Μαθηματικής Εβδομάδας? όσο και στην ?Ημέρα Γεωμετρίας??, ημερίδα εντός σχολικής μονάδας. Εξάλλου, εμπνευσμένα από το σεμινάριο στην Ισλανδία και τις βιωματικές δραστηριότητες εκεί ήταν παιχνίδια γεωμετρίας στο πλαίσιο ομάδας και η ανάθεση στα παιδιά της διδασκαλίας του μαθήματος (οι μαθητές σε ρόλο εκπαιδευτικού) σε ομάδες,  μέθοδος που οδήγησε σε υπέρβαση προκαταλήψεων και στερεοτυπικών αντιλήψεων και καλλιέργεια ενσυναίσθησης. Φυσικά, η ευρωπαϊκή εμπειρία της κας Μιχαηλίδου διαχύθηκε και με τη συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας που επεξεργάστηκε το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης του σχολείου και συνέταξε νέα πρόταση Erasmus+ KA1.

Η φιλόλογος Γρηγοριάδου Αναστασία και η καθηγήτρια Αγγλικών Κοκκινίδου Αυγή, που συμμετείχαν στο σεμινάριο Project management for cross- cultural exchange projects in Europe (Πόρτο,  23.10.2016 - 28.10.2016), τόνισαν ότι ότι το πρόγραμμα, εκτός από την ανάρτηση ηλεκτρονικής παρουσίασης σχετικής με το σεμινάριο στην ιστοσελίδα του σχολείου και την διεξαγόμενη ενδοσχολική επιμόρφωση, αξιοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και διαχύθηκε στη ζωή του σχολείου με πολλούς τρόπους.  Ήδη στο πλαίσιο του σεμιναρίου στο Πόρτο δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας, στις οποίες ανιχνεύθηκαν κοινά ενδιαφέροντα και δυνατότητες συνεργασιών. Μια από αυτές τις ομάδες εξελίχθηκε σε σύμπραξη τεσσάρων Ευρωπαϊκών σχολείων και στην προετοιμασία νέας αίτησης για Erasmus+ KA2, με θέμα «My involvement as a European with refugee children». Στην επεξεργασία των αναγκών, των στόχων και των δραστηριοτήτων του υποβαλλόμενου προγράμματος χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του σεμιναρίου τόσο στο Πόρτο όσο και στην Ισλανδία, το οποίο είχε παρεμφερές θέμα («Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse groups»). Εκτός αυτού, στο πλαίσιο του σεμιναρίου στο Πόρτο έγιναν γνωριμίες και αναπτύχθηκε εκτίμηση και εμπιστοσύνη ανάμεσα στις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και σε συναδέλφους από άλλα, ευρωπαϊκά σχολεία. Τα παραπάνω οδήγησαν στον σχεδιασμό επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing), τόσο στο δικό μας σχολείο από Γερμανούς και Σλοβάκους συναδέλφους, όσο και σε σχολείο της Γερμανίας από δικούς μας εκπαιδευτικούς. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA1  των Σλοβάκων έχει ήδη εγκριθεί και αναμένονται στο σχολείο μας τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ εκκρεμεί η έγκριση των αντίστοιχων αιτήσεων Erasmus+ KA1 του δικού μας και του γερμανικού σχολείου, προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιτόπιες επισκέψεις/παρακολουθήσεις εργασίας. Εξάλλου, οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικοί με τη γνώση και την εμπειρία από το σεμινάριο στο Πόρτο συμμετείχαν συμβουλευτικά στην ομάδα εργασίας που επεξεργάστηκε το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης του σχολείου και συνέταξε νέα πρόταση Erasmus+ KA1 («τίτλος του νέου ΚΑ1;»). Τέλος, η κα Κοκκινίδου, που στο Πόρτο επέλεξε κυρίως τη θεματική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας, χρησιμοποίησε υλικό από το σεμινάριο, θεωρητικό και βιωματικό, σε δύο project, Α΄( Τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας») και Β΄Λυκείου (?Τι μάθαμε για τους πρόσφυγες?), με θέμα τους πρόσφυγες. Τεχνικές προσέγγισης του θέματος και διαπολιτισμικής επικοινωνίας μοιράστηκε, εξάλλου, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός και με την συνάδελφο  που παρακολούθησε το σεμινάριο στην Ισλανδία και όλα αυτά αξιοποιήθηκαν στην υποδοχή νεαρών προσφύγων στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του project της Α΄Λυκείου «Τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας» (https://left.gr/news/mpalies-allileggyis-se-agona-metaxy-mathiton-toy-1oy-peiramatikoy-thessalonikis-kai-asynodeyton?qt-sidebar=0). Το ίδιο υλικό διαπολιτισμικής επικοινωνίας (παιχνίδια γνωριμίας, αυτοέκφρασης και δημιουργίας ομάδας) η κα Κοκκινίδου μοιράστηκε με φιλόλογο του σχολείου, προκειμένου η τελευταία να το χρησιμοποιήσει στο μάθημα «Στοιχεία Θεατρολογίας».

Ο μαθηματικός Αλβανός Παρασκευάς συμμετείχε στο σεμινάριο Complete First Aid Training (Λεμεσός, 4.11.2016 - 7.11.2016), το οποίο παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά σε άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου και δια ζώσης στην εν λόγω ενδοσχολική επιμόρφωση αλλά και αξιοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και διαχύθηκε στη ζωή του σχολείου με τους εξής τρόπους:

1. Έγινε επίδειξη πρώτων βοηθειών σε ενήλικες και σε παιδιά σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο του σχολείου. Στο ίδιο πλαίσιο έγινε ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών, για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης συνολικά των εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σε περίπτωση που είναι μάρτυρες σε κάποιο ατύχημα ή κάποια κατάσταση που χρήζει πρώτων βοηθειών.

2. Σε συνεργασία με τη βιολόγο του σχολείου, κα Γρηγοριάδου Κυριακή, οργανώθηκε επίδειξη και πρακτική άσκηση πρώτων βοηθειών στους μαθητές της Α΄τάξης από το σώμα εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η βιολόγος Γρηγοριάδου Κυριακή παρακολούθησε το σεμινάριο «Coaching in educational   contexts to reduce early school leaving», οι θεματικοί άξονες του οποίου παρουσιάστηκαν σε άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου καθώς και στην παρούσα ενδοσχολική επιμόρφωση.

Στις αρχές Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας, σε συνεργασία με τον κ.Αλβανό που παρακολούθησε ανάλογο πρόγραμμα στην Κύπρο, η κα Γρηγοριάδου  Κυριακή διοργάνωσε επίδειξη και πρακτική άσκηση πρώτων βοηθειών στους μαθητές της Α΄τάξης από σώμα εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Με δεδομένο ότι το σεμινάριο έγινε στις αρχές Μαρτίου 2017 δεν έγινε ιδιαίτερη διάχυση και πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που διδάχτηκε η εκπαιδευτικός για τη διαχείριση του άγχους και τη σωματοποίησή του.  Παρόλα αυτά η βασική τεχνική χαλάρωσης που αναπτύχθηκε στο σεμινάριο (tapping) παρουσιάστηκε σε μεμονωμένους μαθητές της Γ΄τάξης οι οποίοι αντιμετωπίζουν το άγχος των επικείμενων πανελλαδικών εξετάσεων, με την προτροπή να την εφαρμόσουν ως εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης του στρες που βιώνουν.  Εξάλλου, είναι μια μέθοδος που, όπως τόνισε στην παρουσίασή της η κα Γρηγοριάδου, φαίνεται εκ πρώτης όψεως και διασκεδαστική και δεν απαιτεί από τον μαθητή να εκτεθεί ενώπιον τρίτων για να χαλαρώσει.

Η παραπάνω παρουσιάσεις και συζητήσεις έγιναν μέσα σε θερμό και ενθουσιώδες κλίμα και έκλεισαν με τη δέσμευση να υπάρξει συνέχεια της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών επιμορφώσεων και στις επόμενα σχολικά έτη. Όσο, για τη φετινή σχολική χρονιά, η διάχυσή τους αποφασίστηκε να κορυφωθεί με την Ημέρα Erasmus+ στο σχολείο, στις 27/06/2017.