ΕΠΙΣΚΕΨΗ ERASMUS+ KA2


ERASMUS + KA2 VISIT TO THE 1ST EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL "MANOLIS ANDRONIKOS"


1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «IMy involvement as a European with refugee children»

Φωτογραφίες

Από 24/6/2019 μέχρι 26/6/2019 το σχολείο μας δέχτηκε την επίσκεψη τριών Πολωνών καθηγητριών κι ενός Πολωνού καθηγητή από το Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych της πόλης Barlinek στην Πολωνία, σχολείο με το οποίο συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA2 “Inventors & Innovators - Our Heritage and Our Future”. Οι Πολωνοί συνάδελφοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου, ενημερώθηκαν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συζήτησαν θέματα της τελικής έκθεσης με τη συντονίστρια για το ελληνικό σχολείο Γρηγοριάδου Αναστασία και παρακολούθησαν με μεγάλη τους χαρά πρόβα του Ομίλου Μουσικής. Κατά το διάστημα της παραμονής τους, εξάλλου, ξεναγήθηκαν σε σημεία-ορόσημα της πόλης μας και απόλαυσαν τον περίπατο στην παραλία και τα ελληνικά εδέσματα.

From 24/6/2019 to 26/6/2019, our school accepted the visit of four Polish teachers from Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych in Barlinek, Poland, a school with which we collaborate in the framework of the Erasmus + KA2 Project "Inventors & Innovators - Our Heritage and Our Future ". The Polish colleagues visited the school, learned about the Greek educational system, discussed issues of the final report with the coordinator of the Greek school Grigoriadou Anastasia and they were very happy to attend the rehearsal of the Music Club. During their stay, they also traveled to landmarks of our city and enjoyed the promenade on the beach and the Greek dishes.

Πρόσθετες πληροφορίες