ΠΟΣΤΕΡ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ


1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»

Στο πλαίσιο του προγρἀμματος Erasmus+ KA2 “Inventors and Innovators: our heritage and our future” οι μαθητές/-τριες του σχολείου μας με την βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών είχαν την ευκαιρία να ετοιμάσουν παρουσιάσεις, πόστερς, άρθρα, κουίζ για εφευρέτες και καινοτόμες δημιουργίες του παρελθόντος και του παρόντος. Εξάλλου,  κλήθηκαν να συλλάβουν και να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εμπορικά και να ερευνήσουν το νομικό πλαίσιο για θέματα όπως το copyright, η ίδρυση εταιρίας, οι start ups εταιρίες, η σύλληψη και προώθηση καινοτομιών κλπ.

Μέρος αυτού του υλικού μπορείτε να δείτε εδώ.

In the framework of the Erasmus + KA2 program “Inventors and Innovators: our heritage and our future” our school students with the help of their teachers who were in charge had the opportunity to prepare presentations, posters, articles, quizzes about inventors and innovative creations of the past and the present. They were also invited to capture and present innovative ideas that could be commercially exploited and explore the legal framework for issues such as copyright, startup companies, conception and promotion of innovations etc.
Part of this material can be found here.