Παρέμβαση ΑΡΣΙΣ

Tην Παρασκευή 10/11/2017, και στο χώρο του σχολείου μας, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων πραγματοποίησε παρέμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 19 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Λυκείου στα πλαίσια της Καμπάνιας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Human Rights Campaign 2017-2018. Η πρόσκληση της ΑΡΣΙΣ εκ μέρους του σχολείου εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 "My involvement as a European with refugee children", ένας από τους βασικούς στόχους του οποίου είναι η καλλιέργεια της ανεκτικότητας προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και η ενίσχυση της αποδοχής τους στην ελληνική κοινωνία.

On Friday, 10/11/2017, ARSIS - Social Support Organization for Youth organised a workshop about human rights for 19 students of the 10st grade in the framework of the Human Rights Campaign 2017 -2018. The visit of ARSIS in our school is part of the Erasmus + KA2 European Action Program "My involvement as a European with refugee children", one of the main goals of which is to foster tolerance towards refugees and immigrants and to enhance acceptance in Greek society. .

Φωτογραφίες