Επιμόρφωση – Ενημέρωση
υλοποίηθηκε από τη ΜΚΟ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
Training by NGO "Antigoni"

Στις 19/12/2017 οι εκπαιδευτικοί Κ. Αντικουλάνη ΠΕ01  και Χ. Μιχαηλίδου ΠΕ03, συμμετείχαν ως εκπρόσωποι της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος Erasmus+KA2 “My involvement as a European with refuges” στην επιμόρφωση – ενημέρωση που υλοποίησε η ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του (NECME) ενός προγράμματος που ασχολείται με τις «Νέες μορφές της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στην περίοδο της μετανάστευσης» και μελετά τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες  και πραγματοποιείται μέσα από μια ευρύτερη συνεργασία φορέων που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρώπης.

Αφετηρία του σχεδίου είναι η ανάλυση των δυσκολιών ένταξης, του ρόλου της εμπορίας ανθρώπων σε τέτοιες διαδικασίες ένταξης και τους δεσμούς της με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Συντονιστής του έργου  είναι το ίδρυμα Fondazione Giovanni e Francesca Falcone το οποίο ίδρυσε η καθηγήτρια Maria Falcone, αδελφή του δικαστή Giovanni Falcone. Ο Τζοβάνι Φαλκόνε, Ιταλός δικαστής ο οποίος ειδικευόταν στην δίωξη της Κόζα Νόστρα και δολοφονήθηκε  από την μαφία. Στις 10 Δεκεμβρίου 1992 η αδελφή του δημιούργησε αυτό το ίδρυμα στην μνήμη του  με σκοπό την προώθηση της δια βίου μάθησης την ανάπτυξη ερευνών και δράσεων για νέους, την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, την προώθηση μιας πιο ειρηνικής κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του NECME παρουσιάστηκαν από τον κοινωνιολόγο Άκη Ορφανό και επεξεργασία τους έγινε από τους συμμετέχοντες μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο στο Οικόπολις στο οποίο συμμετείχε η ομάδά μας.

Στη συνάντηση αυτή δόθηκε η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που δουλεύουν στις δομές όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και να ενημερωθούμε για την κατάσταση που επικρατεί σ΄ αυτές και να συζητήσουμε για μελλοντική συνεργασία.

On 19/12/2017 the teachers Kyriaki Anticulani and Christina Michailidou participated as representatives of the Erasmus + KA2 pedagogical team "My involvement as a European with Refuges" in the training provided by NGO ANTIGONI, which was aiming to present a project dealing with "New forms of European Citizenship in the Migration Period" and studing the impact of migratory and refugee flows on European societies. The project is carried out through a wider cooperation of official bodies in Europe and is coordinated by "Giovanni e Francesca Falcone Foundation".

Φωτογραφίες