Το σχολείο μας στο «Α.Π.Θ. την Κυριακή»
Παρακολούθηση προγράμματος με στόχο την καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης
"Multilingual and Multicultural Games" at AUTH

Φωτογραφίες

Την Κυριακή 20/5/2018 ομάδα δώδεκα μαθητών/-τριών του σχολείου μας μαζί με την φιλόλογο Γρηγοριάδου Αναστασία επισκέφτηκαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και συμμετείχαν στο εργαστήριο «Πολυγλωσσικά και Πολυπολιτισμικά Παιχνίδια», που διοργάνωσε το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Α.Π.Θ. την Κυριακή». Το εργαστήριο, διάρκειας 90 λεπτών, με επιστημονική υπεύθυνη την κα Βάλια Μουσούρη, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος,  και συντονίστριες εκπαιδευτικούς- μἐλη της ομάδας «Pluralités», είχε ως κεντρικό άξονα τα γλωσσικά δάνεια από την ελληνική προς άλλες γλώσσες και αντίστροφα και στόχο να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας μέσα από τη διαφορετικότητα.  Ευχαριστούμε την κα Μουσούρη και τις εκπαιδευτικούς της ομάδας για την ζεστή φιλοξενία και το ευχάριστα εποικοδομητικό πρόγραμμα που μας πρόσφεραν.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που οργανώνει το σχολείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 «My involvement as a European with refugee children” .

On Sunday 20/5/2018 a group of twelve pupils of our school together with their teacher Grigoriadou Anastasia visited the Aristotle University of Thessaloniki, where they participated in the workshop "Multilingual and Multicultural Games", organized by the Department of French Language and Literature of the "AUTh. on Sunday". The 90-minute workshop, headed by Mrs. Valia Mousouris, assistant professor of the department, and coordinated by teachers - members of the "Pluralités" team, focused on linguistic loans from Greek to other languages ​​and vice versa, aiming to strengthen the sense of community through diversity. We thank Ms. Mousouris and the team's teachers for the warm hospitality and the pleasantly constructive program they offered us.

The visit is part of the intercultural education actions organized by the school within the framework of the European program Erasmus + KA2 "My involvement as a European with refugee children".