3η διασχολική συνάντηση στο Karlovac της Κροατίας
Προγράμμα Erasmus+ KA2 : "My involvement as a European with refugee children”
3rd inter-school meeting in Karlovac, Croatia
Erasmus+ KA2 program : "My involvement as a European with refugee children"

Φωτογραφίες - Photos

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, μετά από τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης και του Château-Thierry την προηγούμενη σχολική χρονιά, και η 3η διασχολική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 "My involvement as a European with refugee children”, η οποία έλαβε χώρα στο Karlovac της Κροατίας, κατά το διάστημα 23/9/2018-29/9/2018.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν, εκτός από το δικό μας, άλλα τρία σχολεία από ισάριθμες χώρες της Ευρώπης (Κροατία, Γερμανία, Γαλλία), οι μαθητές πήραν μέρος σε διαπολιτισμική επιμόρφωση από εξειδικευμένο φορέα (InterCultur), και ειδικότερα στην τρίτη ενότητα «Intercultural soft skills». Η επιμόρφωση, που διήρκησε τρεις μέρες (Τρίτη, 25/9-Πέμπτη, 27/9), από τις 9.00 έως τις 16.30, και της οποίας θα γίνει η διάχυση στο σχολείο σε 56 μαθητές, πλαισιώθηκε από πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, που στόχο είχαν την αλληλογνωριμία και την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και της φιλίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες αλλά και την εμβάθυνση στο θέμα του προγράμματος. Έτσι, τη Δευτέρα, 24/9, μετά από τα παιχνίδια γνωριμίας και δημιουργίας ομάδας, την περιήγησή μας στο Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, το σχολείο υποδοχής, και την παρουσίαση των φιλοξενούμενων σχολείων στο σύνολο της σχολικής κοινότητας, έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα δικαιώματα ενήλικων και ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην κάθε χώρα, ενώ ακολούθησε συζήτηση πάνω στο προσφυγικό θέμα. Την Τετάρτη, 26/9, πάλι, από τις 16.30 έως τις 18.00, οι μαθητές των τεσσάρων σχολείων γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με δραστηριότητες που είχαν ετοιμάσει ειδικά για αυτή την περίσταση (σταυρόλεξα, παιχνίδια, τραγούδια). Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος, που συμπλήρωνε το επιμορφωτικό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στη μεσαιωνική και καταπράσινη πόλη του Karlovac και να επισκεφτούν το Μουσείο της Πόλης και το κάστρο του Dubovac, το Εθνικό Πάρκο στις λίμνες Plitvice, καθώς και το ιστορικό κέντρο του Ζάγκρεπ κατά την ημέρα της άφιξης και της αναχώρησής τους.

Η ελληνική ομάδα, καθηγητές και μαθητές, ευχαριστούμε από καρδιάς το κροατικό σχολείο για την εξαιρετική φιλοξενία που μας πρόσφερε και την άριστη διοργάνωση όλων των δραστηριοτήτων.

The 3rd inter-school meeting (short-term exchange of groups of students- Learning/Teaching/Training Activities) under the Erasmus + KA2 program "My involvement as a European with refugee children", which took place in Karlovac, Croatia, from 23-09- 2018 to 29-09-2018, was successfully completed. At the meeting, students from four countries (Croatia, Germany, France, Greece) participated in a intercultural training, organised by a specialized organisation (InterCultur), and in particular in the third section of it under the title "Intercultural soft skills”. The training lasted three days (Tuesday, 25/9-Thursday, 27/9), from 9.00 am to 16.30 pm, and it will be disseminated to school at 56 students. Moreover, the training was framed by a number of other activities aimed at mutual understanding and cultivation of mutual respect and friendship between the participants, as well as at the deeper understanding of the refugee issue in each country (games of acquaintance, presentations on the participating schools, presentations on the living conditions and the rights of adult and unaccompanied minor refugees in each country, conversation on the refugee issue, activities specially prepared for the European Day of Languages etc). A rich cultural program supplemented the training program, during which students had the opportunity to tour the medieval and green city of Karlovac and visit the City Museum and the Dubovac Castle, the Plitvice Lakes National Park, as well as the historic center of the capital city, Zagreb, on the days of arrival and departure.

The Greek team, teachers and students, we thank from the bottom of our hearts the Croatian school for its excellent hospitality and the excellent organization of all activities.