ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ERASMUS+ KA2
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


The last transnational project meetings
of the two Erasmus+ KA2 programs 
in Thessaloniki

Erasmus+ KA2: «Inventors and innovators: our heritage and our future»
Erasmus+ KA2: «IMy involvement as a European with refugee children»

Φωτογραφίες  Photos

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες συναντήσεις απολογιστικού χαρακτήρα των δύο προγραμμάτων Erasmus+KA2 που εκπονεί το σχολείο μας, με τη συμμετοχή συνολικά δώδεκα καθηγητών από σχολεία της Ευρώπης (απόντων των Πολωνών, καθώς εκεί διεξάγονται αυτό το διάστημα οι τελικές εξετάσεις). Συγκεκριμένα, έξι συνάδελφοι από σχολεία της Κροατίας, Γερμανίας και Σουηδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 “Inventors and Innovators: Our Heritage and our Future”, κατά το διάστημα 7/5/2019- 10/5/2019, καθώς και έξι συνάδελφοι από σχολεία της Γερμανίας, Κροατίας και Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 «My Involvement as a European with Refugee Children”, κατά το διάστημα 7/5/2019-11/5/2019, φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας και το σχολείο μας, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός των δύο προγραμμάτων, να ελεγχθούν εκκρεμότητες και να συζητηθούν περαιτέρω εργασίες διάχυσης,

βιωσιμότητας και η τελική έκθεση για αυτά. Οι ξεχωριστές συναντήσεις εργασίας με τους εταίρους κάθε προγράμματος πλαισιώθηκαν, βέβαια, από κοινές δραστηριότητες γνωριμίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής και του πολιτισμού τους, παλιότερου και σύγχρονου. Έτσι, συμμετέχοντες και από τα δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα σε μια ομάδα, με τη συνοδεία καθηγητών του σχολείου μας, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν την Θεσσαλονίκη,  να επισκεφτούν το Λαογραφικό Μουσείο Αλετρά στην Άφυτο της Χαλκιδικής και το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων στην Βεργίνα, όπου και ξεναγήθηκαν, το Κάστρο του Πλαταμώνα, το Μουσείο της Πόλης στον Λευκό Πύργο κ.ά.. Εξάλλου, εκτός από τα εκθέματα των Μουσείων και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των χωριών που επισκέφθηκαν, οι φιλοξενούμενοι, μαζί με όσους τους συνόδευαν, απόλαυσαν την υπέροχη ελληνική φύση και τα ξεχωριστά ελληνικά εδέσματα. Οι κοινές εξορμήσεις, τέλος, έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες –Έλληνες και φιλοξενούμενους- να γνωριστούν μεταξύ τους και να συζητήσουν για πιθανές συνεργασίες στο μέλλον. Μια πραγματικά Ευρωπαϊκή εμπειρία Erasmus+!

Ο Διευθυντής του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Κεραμιδάς,  και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν του Ευρωπαίους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία στο πλαίσιο των δύο αυτών προγραμμάτων και εύχονται να τους ξαναδούν στην πόλη μας.

The last transnational project meetings of the two Erasmus+ KA2 programs held by our school have been successfully completed with the participation of twelve teachers from European schools (except for the Polish, as the final exams are being held there). More specifically, six colleagues from schools in Croatia, Germany and Sweden, in the framework of the Erasmus + KA2 program "Inventors and Innovators: Our Heritage and Our Future" (from 7/5/2019 to 10/5/2019), and six colleagues from schools in Germany, Croatia and France in the framework of the Erasmus + KA2 program "My Involvement as a European with Refugee Children" (from 7/5/2019 to 11/5/2019) were hosted in our city and school, in order to review the two programs, to check pending issues and to discuss further dissemination, sustainability and final reports on them.

The separate workshops with the partners of each program were framed, of course, by common activities within Thessaloniki and the wider region. Thus, participants from both European programs in a group, with the accompaniment of teachers of our school, had the opportunity to visit and be guided in Thessaloniki, in the Folklore Museum of Aletra Family in Afitos/Halkidiki, the Museum of the Royal Tombs in Vergina, the Castle of Platamonas, the Museum of the City in the White Tower etc. Besides, apart from the exhibits of the Museums and the traditional architecture of the villages they visited, the guests, along with those who accompanied them, enjoyed the Greek nature and the special Greek dishes. Last but not least, the joint excursions gave the opportunity to the participants - Greeks and guests - to get to know each other and to discuss future partnerships. A truly European Erasmus+ Experience!

The Director Mr. Konstantinos Keramidas and the teachers of the 1st Experimental High School of Thessaloniki “Manolis Andronikos”, thank the European colleagues for the excellent cooperation under these two programs and wish to see them again in Thessaloniki.

Πρόσθετες πληροφορίες