Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ERASMUS+ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολύ υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν οι θετικές αντιδράσεις των φιλοξενουμένων, καθηγητών και μαθητών/-τριών, αναφορικά με την εβδομάδα Erasmus+ στο σχολείο μας στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ KA2 ?EuropeanSchoolPartnershipforSustainability?. Τα ερωτηματολόγια (διαφορετικά για καθηγητές και διαφορετικά για μαθητές, στους οποίους μάλιστα δόθηκε ένα στην αρχή της εβδομάδας συνάντησης και άλλο στο τέλος της) επεξεργάστηκαν  οι καθηγήτριες του σχολείου μας Γρηγοριάδου Αναστασία και Μιχαηλίδου Χριστίνα.

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων καθηγητών και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων γίνεται φανερό ότι οι

αντιδρ?σεις αναφορικά με το μορφωτικό περιεχόμενο της συνάντησης, την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στους εταίρους, την τεχνική υποστήριξη των παρουσιάσεων και την οργάνωση της διαμονής και διατροφής των φιλοξενουμένων υπήρξαν εξαιρετικά θετικές. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση των πολιτιστικών δράσεων και εξορμήσεων (το πολιτιστικό πρόγραμμα και την εκτέλεσή του), ο αντίκτυπός τους ήταν γενικά θετικός, με δύο εξαιρέσεις από τους εννέα συμετέχοντες που την χαρακτηρίζουν «μέτρια» ή «μη ικανοποιητική» και μιλούν για «μη πιστή εκτέλεση του προγράμματος», αναφερόμενοι ίσως στην ακύρωση δραστηριοτήτων λόγω καιρικών συνθηκών (π.χ. βαριά βροχή την ώρα που θα πραγματοποιούνταν ποδηλατική περιήγηση στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης). 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και των Ελλήνων  συμπεριλαμβανομένων) διαφαίνεται ότι οι αρχικές προσδοκίες, όπως καταγράφηκαν στο πρώτο ερωτηματολόγιο, στην αρχή της εβδομάδας Erasmus+, καλύφτηκαν σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, η συνάντηση της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι ικανοποίησε πολύ τα παιδιά τόσο σε επίπεδο οργανωτικό (φιλοξενία, οργάνωση δραστηριοτήτων, ημερήσιες εξορμήσεις κλπ) όσο και σε επίπεδο γν?σεων και δεξιοτήτων (επικοινωνίας, συνεργασίας, χρήσης των αγγλικών, επίλυσης προβλημάτων, γνώσεων πάνω στο θέμα ή πάνω στη χώρα φιλοξενίας και τον πολιτισμό της κλπ).

Η έκθεση των αποτελεσμάτων στα αγγλικά έχει αποσταλεί ήδη στην Ιταλίδα συντονίστρια του προγράμματος κα MariaAntoniaPetrachi.

Για να δείτε την έκθεση των αποτελεσμάτων πατήστε εδώ

Πρόσθετες πληροφορίες