4η ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ERASMUS+ KA2
ΣΤΟ KARLOVAC ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Το βιντεάκι για τη συνετή διαχείριση του νερού που ετοίμασε με κέφι και χιούμορ για την συνάντηση αυτή η ομάδα κινηματογράφου του σχολείου μας

   Από τις 3 έως τις 9 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η 4η Διασχολική Συνάντηση Ανταλλαγής Μαθητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 ?European School Partnership for Sustainability?(ESPS) στο Karlovac της Κροατίας. Στην κινητικότητα συμμετέχουν οι μαθητές/-τριες της Β΄τάξης του σχολείου μας Κασσερόπουλος Γρηγόρης, Κετικίδης-Σουλόπουλος Λάζαρος, Κιντζονίδη Παρασκευή, Κουθουρίδου  Αλίκη, Κουτελίδου Διονυσία και Ντουπτσόγλου Δημήτρης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τις καθηγήτριες Γρηγοριάδου Κυριακή και Μιχαηλίδου Χριστίνα.

   Θέμα της συνάντησης, τελευταίας με μαθητές, καθώς στην απολογιστική συνάντηση του Μαϊου θα συναντηθούν μόνον οι καθηγητές, είναι η βιοποικιλότητα και τα οργανικά ή μη οργανικά τρόφιμα.  Την παρουσίαση του σχολείου μας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θέματος, όπως την ετοίμασαν οι μαθητές και την επιμελήθηκαν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, μπορείτε να δείτε εδώ.

   Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν, ακόμη, οι τελικές εργασίες κάθε σχολείου της σύμπραξης, πριν την καταχώρισή τους στο τελικό παραδοτέο του προγράμματος (Agenda 21). Το σχολείο μας έχει ετοιμάσει για τον σκοπό αυτό βίντεο, το οποίο συνοψίζει τα βασικά θέματα και ανατρέχει στις σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού αυτού πρότζεκτ. Έτσι, στο βίντεο μπορεί κανείς να δει υλικό και φωτογραφίες από τις τέσσερις κύριες υποενότητες του περιβαλλοντικού μας θέματος: παρουσίαση της πόλης/της περιοχής μου, διαχείριση απορριμμάτων/ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση-νερό και ενέργεια?βιοποικιλότητα και οργανικές/μη οργανικές τροφές. Στο πλαίσιο αυτό και η ομάδα κινηματογράφου του σχολείου μας ετοίμασε το βιντεάκι που βλέπετε και την ευχαριστούμε για αυτό..

Πρόσθετες πληροφορίες