6η κινητικότητα Erasmus+ δράση ΚΑ1
Eπιμορφωτικό σεμινάριοCreative and Critical Mind

«Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

Φωτογραφίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑ1 με τίτλο «Χτίζοντας ένα δημοκρατικό σχολείο υπεύθυνων ενεργών πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη», πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη την περίοδο από 17-21 Φεβρουαρίου 2020 η έκτη κινητικότητα Erasmus+, η οποία αναφέρεται ως  “Creative and Critical Mind”. Στην κινητικότητα αυτή το 1ο Πειραματικό Λύκειο «Μανόλης Ανδρόνικος» εκπροσωπήθηκε από την εκπαιδευτικό του σχολείου, Φιλόλογο Δέσποινα Ποιμενίδου (ΠΕ02). Τη διοργάνωση του σεμιναρίου την είχε ο φορέας EUROMIND, στους χώρους του οποίου έλαβε χώρα και το σεμινάριο. Σε αυτό συμμετείχαν συνολικά 06 εκπαιδευτικοί από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης και συγκεκριμένα οι υπόλοιποι 05 εκπαιδευτικοί προέρχονταν από ένα σχολείο της Πολωνίας.

Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες αλληλογνωριμίας, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχoυσες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τα σχολεία τους και τις δράσεις που υλοποιούν. Συζητήθηκαν ακόμη οι προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό σεμινάριο. Παρουσιάστηκε ο στόχος του σεμιναρίου, που ήταν η ενδυνάμωση της δημιουργικότητας των συμμετεχουσών εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση του δημιουργικού και κριτικού τρόπου σκέψης στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και της επίλυσης παιδαγωγικών ζητημάτων.

Τη δεύτερη μέρα, τη θεωρητική αποσαφήνιση και παρουσίαση βασικών εννοιών και τεχνικών ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης (SCAMPER) ακολούθησε ομαδική εργασία, με θέμα τις μεθόδους ενεργοποίησης της δημιουργικής σκέψης των μαθητών/τριών.

Την τρίτη μέρα συζητήθηκαν τεχνικές, στρατηγικές και προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Παρουσιάστηκαν τα οκτώ στοιχεία του Τροχού Ανάλυσης της Κριτικής Σκέψης του Richard Paul και ακολούθησε πρακτική εφαρμογή (ομάδες εργασίας) τους για την επίλυση γνωστικών και παιδαγωγικών ζητημάτων. Η διαδικασία αφορμάται από ένα πρόβλημα ή έννοια, το οποίο εξετάζεται διαδοχικά με κάθε ένα από τα οκτώ στοιχεία του τροχού ανάλυσης του Paul. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τρόποι αξιοποίησής του στη σχολική τάξη.

Την τέταρτη μέρα παρουσιάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης παιδαγωγικών ζητημάτων στη σχολική τάξη με βάση τον δημιουργικό τρόπο σκέψης. Παρουσιάστηκαν πολύ βασικές αρχές Νευρογλωσσολογίας και εξηγήθηκε η σημασία της γλωσσικής αποτύπωσης της πραγματικότητας στην προσπάθεια για επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων (language built reality). Η τέταρτη μέρα ολοκληρώθηκε με χαλαρωτικές ασκήσεις για τη μείωση του άγχους (biodanza).

Το σεμινάριο περιλάμβανε επίσης πολιτιστικές δραστηριότητες στην πόλη της Σεβίλλης, όπως περιήγηση στο ιστορικό της κέντρο και επίσκεψη σε σημαντικά ιστορικά μνημεία. Την τελευταία μέρα το επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο φυσικό περιβάλλοντα χώρο της Πιάτσα Εσπάνια και περιλάμβανε χαλαρωτικές ασκήσεις, αναστοχασμό, αποτίμηση της συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο, ασκήσεις ενδυνάμωσης της δημιουργικότητας και καταγραφή μελλοντικών δράσεων που ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών/τριών.