4ο Μαθητικό Συνέδριο ACSTAC 2014

Οι μαθητές μας συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στο 4ο  μαθητικό συνέδριο ACSTAC 2014. Οι πειραματικές εργασίες που παρουσιάστηκαν ήταν:

1. Ο ρόλος των υλικών και του προσανατολισμού στη θερμική συμπεριφορά των κτηρίων

2. Τα Λεπτά Υμένια στη Νανοκλίμακα και οι Εφαρμογές τους. Παραγωγή Λεπτών Υμενίων στο Σχολικό Εργαστήριο