1ο Συνέδριο της Διοικούσας επιτροπής Πειραματικών Σχολείων

Στο 1ο Συνέδριο της Διοικούσας επιτροπής των πειραματικών Σχολείων που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην Αθήνα από την ομάδα Φυσικής του σχολείου μας παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας
  2. Διάχυση της Αξιοποίησης των Δημιουργικών Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών ως Εργαλείο Οικοδόμησης Γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες
  3. Εισαγωγή του Μαθήματος της Νανο-επιστήμης/τεχνολογίας στο Λύκειο