ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

 

Με τον όρο δημιουργικά πειράματα εννοούμε εκείνα τα πειράματα που επινοούνται από τους μαθητές για να δώσουν απάντηση σε κάποιο ερευνητικό ερώτημα που τους τίθεται μέσω κάποιου σεναρίου. Συνήθως στα δημιουργικά πειράματα χρησιμοποιούνται καθημερινά υλικά και μη εξειδικευμένα όργανα και συσκευές.

Τα δημιουργικά πειράματα παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα και θετικά στοιχεία σε σχέση με τα καθοδηγούμενα πειράματα που οι μαθητές έχουν συνηθίσει.

Ένα δοκίμιο δημιουργικού πειράματος αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

  1. Σενάριο: μια ιστορία μέσα από την οποία τίθεται το ερευνητικό πρόβλημα.

  2. Κατάλογος καθημερινών (συνήθως) υλικών: Δεν είναι υποχρεωτικό οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν όλα τα υλικά που έχουν στη διάθεση τους.

  3. Παράρτημα: Δίνονται όλες οι πληροφορίες ( θεωρητικό υπόβαθρο) που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για να μπορέσουν να επινοήσουν ένα πείραμα ή κάποια πειράματα που θα δώσουν απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα.

  4. Βιβλιογραφία: Αναφέρεται κυρίως στις πληροφορίες του παραρτήματος

  5. Φύλλο εργασίας για τους μαθητές: Οι μαθητές καταγράφουν τις σκέψεις τους, περιγράφουν το πείραμα που επινόησαν, καταγράφουν τις μετρήσεις τους και τη μέθοδο που χρησιμοποιούν για να απαντήσουν το ερευνητικό ερώτημα.

  6. Φύλλο αξιολόγησης του πειράματος: Οι μαθητές αξιολογούν το δημιουργικό πείραμα.

Το φύλλο εργασίας και το φύλλο αξιολόγησης δίνουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό για να τροποποιήσει κάποια στοιχεία του σεναρίου, των υλικών ή του παραρτήματος.

Είναι προφανές ότι με τη δομή που έχουν τα δημιουργικά πειράματα εφοδιάζουν το μαθητή με γνώσεις, ασκούν την ερευνητική και συνθετική του ικανότητα αλλά και τις πειραματικές του δεξιότητες. Συγχρόνως αναπτύσσεται η λογική του σκέψη και η κριτική του ικανότητα προσφέροντας του χρήσιμες εμπειρίες. Έτσι η φυσική ως μάθημα διασυνδέεται με τη ζωή και επιχειρεί να απαντήσει σε προβλήματα της καθημερινότητας.

Επί πλέον σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που υλοποίησαν δημιουργικά πειράματα (περίπου 600 μαθητές Λυκείων και 600 μαθητές Γυμνασίων που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς δημιουργικών πειραμάτων, αλλά και οι μαθητές μας της Α Λυκείου από το 2013 και μετά) δήλωσαν μέσω των ερωτηματολογίων που τους ζητήσαμε να απαντήσουν ότι αισθάνονται σαν ερευνητές αλλά και σαν ντετέκτιβ προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερευνητικό ερώτημα.

Αναρτώνται τα σενάρια κάποιων δημιουργικών πειραμάτων που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας ενώ τα πλήρη δοκίμια όλων των δημιουργικών πειραμάτων που έχουν εκτελέσει οι μαθητές μας θα εκδοθούν στο κοντινό μέλλον. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πλήρη δοκίμια δημιουργικών πειραμάτων – τα θέματα των διαγωνισμών – είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ).

Για να δείτε τα σενάρια των Δημιουργικών Πειραμάτων πατήστε ΕΔΩ.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Δρ Κλαίρη Αχιλλέως & Δρ Σταύρος Παπαδόπουλος, Φυσικοί