Ο Εθελοντισμος στον Πολιτισμό
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στον σύγχρονο κόσμο, οι έννοιες εθελοντισμός και πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι εθελοντικές δράσεις είναι δείγμα ενός καλλιεργημένου και συνειδητοποιημένους ανθρώπου, ενώ παράλληλα κάθε πτυχή του πολιτισμού εναποθέτει την επιβίωση και εξέλιξη της στο ανιδιοτελές πνεύμα της εθελοντικής προσφοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και τοπικών ομάδων που αφορούν καθαρισμούς καθαρισμούς εξωτερικών χώρων, θαλασσών και ακτών ή αναδασώσεις καμμένων από πυρκαγιές εκτάσεων. Πολλές ακόμα εθελοντικές ομάδες συσπειρώνονται για την διατήρηση της παράδοσης και των πολιτιστικών στοιχείων της κοινότητάς τους με την δημιουργία εκδηλώσεων και αναβιωσεων των εθίμων. Η εθελοντική προσφορά συναντάται και στον αθλητικό χώρο, με την πραγματοποίηση μεγάλων αθλητικών οργανώσεων και κυρίως των Ολυμπιακών Αγώνων. Η προετοιμασία των Αγώνων, όπως και στη αρχαιότητα, αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια με τη συμβολή χιλιάδων άλλων πολιτών που επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά στην οργανωτική διαδικασία.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πολυάριθμες όψεις του πολιτισμού ευεργετούνται από την εθελοντική προσφορά των ομάδων αυτών. Αυτές, είναι ιδανικές για την ανακάλυψη της απαράμιλλης πολιτιστικής αξίας του εθελοντισμού και την αναγνώριση του ανεκτίμητου χαρακτήρα της.

Το παρακάτω Κομικ μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Ο Εθελοντισμος στον Πολιτισμό

Πρόσθετες πληροφορίες