ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
«Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί εν εθελοντική … δράσει!
Σχολικό σώμα εθελοντών»

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Γονείς, μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, τοπική κοινωνία

Η εκδήλωση της πανδημίας λόγω της νόσου COVID-19, εκτός από τις γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες που επέφερε, επηρέασε καταλυτικά τη λειτουργία της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, προχώρησαν ήδη από το 2019 σε αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία και σε εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η νέα «κανονικότητα» εκτιμάται ότι είχε δυσμενείς συνέπειες τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην ψυχολογία των μαθητών/τριών, που βίωσαν συνθήκες εγκλεισμού, αποκομμένοι από τα μέλη της σχολικής κοινότητας αλλά και από συγγενείς και φίλους.

Η επιστροφή στη σχολική τάξη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω ακριβώς αυτών των ιδιαίτερων συνθηκών, αποτελεί μία διπλή πρόκληση. Αφενός θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη μαθησιακή διαδικασία και στην κάλυψη τυχόν μαθησιακών κενών των μαθητών/τριών και αφετέρου θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις, μέσω των οποίων θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα περιθωριοποίησης, απομονωτισμού και φόβου, θα ενισχυθεί η αίσθηση του «ανήκειν» και θα ενδυναμωθούν οι ανθρωπιστικές αξίες, όπως αλληλοσεβασμός η αλληλοκατανόηση και η εθελοντική προσφορά στον συνάνθρωπο. Η νέα αυτή πραγματικότητα που καλείται να διαχειριστεί κάθε σχολική μονάδα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, οδήγησαν στον σχεδιασμό της παρούσας δράσης που υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι:

 • Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων και κλίσεων των μαθητών/τριών
 • Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές/τριες της δυνατότητα αξιοποίησης των ταλέντων τους για να εκφράζονται δημιουργικά αλλά και για να προσφέρουν στον συνάνθρωπο
 • Η σύσφιγξη των σχέσεων και η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί)
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην Κοινωνία μέσα από την εθελοντική προσφορά
 • Η κατανόηση από τους μαθητές/τριες της σημασίας της προσφοράς στον συνάνθρωπο
 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών απέναντι σε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

Μετά τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας και τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης. Οι προτάσεις της Ομάδας εργασίας θα καταγραφούν και στη συνέχεια, τα μέλη της θα αναλάβουν την ενημέρωση των μαθητών/τριών αλλά και των γονέων τους. Θα ενημερωθεί η Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολικής Μονάδας, ώστε να ανιχνευτεί η δυνατότητα συνεργασίας και συνδρομής τους στο όλο εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό τυχόν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκέντρωση χρημάτων για κάποιο κοινωφελές ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων και την ανάληψη από μέρους τους της ευθύνης για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των χρημάτων.

Κατά την ενημέρωση των μαθητών/τριών θα παρουσιαστούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες και θα ζητηθεί από τους ίδιους να καταθέσουν σχετικές προτάσεις, ώστε να προβληματιστούν, να ευαισθητοποιηθούν και να συμμετάσχουν συνειδητά και αυτοβούλως στην προσπάθεια.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κατά την 1η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας αποφασίστηκε η πραγματοποίηση δύο τύπων δράσεων: α) δράσεις με ενημερωτικό χαρακτήρα· στόχος των δράσεων θα είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών για τη σημασία του εθελοντισμού και η ευαισθητοποίησή τους για ανάληψη εθελοντικής δράσης β) δράσεις με στόχο την εθελοντική προσφορά, μέσω και της αξιοποίησης των ιδιαίτερων ταλέντων των μαθητών/τριών.

 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των δράσεων.

Δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα

Οκτώβριος 2021-Μάιος 2022: Δράση «Κλικ προστάτευσε το...». Στόχος της δράσης είναι η εξοικείωση με τη φωτογραφική τέχνη, η αναγνώριση της αξίας της σαν μέσο  προστασίας από τη λήθη, η ανάδειξη της σπουδαιότητας του εθελοντισμού και η προβολή της πολυδιάστατης αξίας του.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια:

  1. Ενημέρωση για τη δράση «Κλικ προστάτευσε το...» και για την πρόθεση το φετινό «αντικείμενο» προστασίας να είναι ο Εθελοντισμός.
  2. Δημιουργία τάξης στην πλατφόρμα e-me για ανταλλαγή πληροφοριών και συλλογή φωτογραφιών.
  3. Ελεύθερη φωτογράφιση.
  4. Ανά εβδομάδα ενθάρρυνση για περισσότερες φωτογραφίες, σχόλια σε φωτογραφίες και ανάδειξη διαφορετικών πτυχών του Εθελοντισμού.

Θα υπάρξει μια τακτική ομάδα μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στη δράση, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι μαθητές/τριες του σχολείου να φέρουν έστω και μια μεμονωμένη φωτογραφία.

Θα διεξαχθεί επίσης διαγωνισμός και η φωτογραφία που θα ψηφιστεί από τους περισσότερους μαθητές θα δημοσιευτεί είτε στη σελίδα είτε στο περιοδικό του σχολείου.

Νοέμβριος 2021-Φεβρουάριος 2022: Δράση-Πρόγραμμα: Special Olympics: η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί», και θα υλοποιηθεί σε 2 μέρη. Το Θεωρητικό μέρος (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) περιλαμβάνει την ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με τη νοητική αναπηρία και την αποστολή των Special Olympics και τους προετοιμάζει για το Βιωματικό μέρος (Ιανουάριος-Φεβρουάριος), το οποίο περιλαμβάνει τις ενταξιακές αθλητικές δραστηριότητες - προπονήσεις αλλά και αγώνες - με τη συμμετοχή Μεικτών Ομάδων, αποτελούμενων από άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι ωφελεί ποικιλοτρόπως τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς  αποκτούν νέα βιώματα και αναπτύσσεται η ενσυναίσθησή τους. Με τον τρόπο αυτό κατανοούν την αναπηρία και τη διαφορετικότητα και τελικά αναγνωρίζουν την προσπάθεια αλλά και τις δυνατότητες όλων.  

Δραστηριότητες: Θα συζητηθούν με τους Special Olympics οι βιωματικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο, καθώς και η δυνατότητα των μαθητών/τριών να γίνουν εθελοντές των Special Olympics.

Τέλος το σχολείο μας θα πιστοποιηθεί ως Σχολείο Ενταξιακού Αθλητισμού (Unified Schools) και αν συνεχίσουμε το πρόγραμμα και ως Σχολείο-Champion Ενταξιακού Αθλητισμού (Unified Champion Schools).   

Νοέμβριος 2021 και Μάιος 2022: αφιέρωμα στον εθελοντισμό σε δύο τεύχη του περιοδικού του σχολείου ΑΛΜΑ. Στο πρώτο τεύχος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες θα αρθρογραφήσουν σχετικά με μορφές εθελοντισμού, ώστε το μαθητικό δυναμικό να ενημερωθεί σε σχέση με το εύρος και την ποικιλία των εθελοντικών δράσεων. Το τελευταίο τεύχος της σχολικής χρονιάς θα λειτουργήσει απολογιστικά για τις δράσειςπου ανέλαβε το σχολείο στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τον εθελοντισμό. Οι αρθρογράφοι θα ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με τις δράσεις αλλά και με άρθρα γνώμης θα αποτυπωθεί ο αντίκτυπος που είχαν αυτές στον τρόπο σκέψης και τον ψυχισμό των συμμετεχόντων.

Μάιος 2021: Ημέρα εθελοντισμού στο σχολείο. Σε μέρα που θα οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων θα προσκληθούν στο σχολείο εκπρόσωποι διαφόρων εθελοντικών ομάδων της περιοχής, οι οποίοι , διασκορπισμένοι σε διαφορετικά σημεία του σχολείου (σε σταντ), θα υποδέχονται μικρές ομάδες μαθητών, προκειμένου να συζητήσουν μαζί τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την εθελοντική τους δράση. Στόχος της δράσης είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τη συναισθηματική πληρότητα που βιώνει ο εθελοντής και να επιδιωχθεί η περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους για εθελοντική προσφορά

 

Δράσεις εθελοντικής προσφοράς

Δεκέμβριος 2021: οργάνωση χριστουγεννιάτικου bazaar (με τη συμμετοχή και εθελοντική προσφορά μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων). Θα δοθεί δυνατότητα στους μαθητές/τριες να προτείνουν δραστηριότητες.


Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021:
στήριξη του Make a Wish – οι μαθητές/τριες θα ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια των υποστηρικτών του Make a Wish και θα υιοθετήσουν την ευχή ενός παιδιού που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το σχολείο θα λάβει Πιστοποιητικό υιοθεσίας ευχής. Για το σκοπό αυτό όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα αστέρι αξίας 2 ευρώ και να στείλουν την ευχή τους στο παιδί ευχής που στηρίζουν.


Απρίλιος 2022:
Πασχαλινή εκδήλωσης εθελοντικής προσφοράς – βαφή αυγών. Κατασκευή λαμπάδων. Στόχος η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση ενός οργανισμού που θα επιλέξουν οι μαθητές/τριες. Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται να ενεργοποιηθούν οι μαθητές/τριες αλλά και τα μέλη της ευρύτερης σχολικής οικογένειας (εκπαιδευτικοί – γονείς) και να συνδράμουν στην προσπάθεια καταθέτοντας προτάσεις ή με όποιο άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο.

Πρόσθετες πληροφορίες