Ήπιες Δεξιότητες: Καλλιεργώ τη νοοτροπία ανάπτυξης
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Η νοοτροπία ανάπτυξης (growth mindset) είναι μια ήπια δεξιότητα (soft skill) η οποία συνίσταται στην πίστη του ατόμου ότι οι δεξιότητες που έχει μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από σκληρή δουλειά, καλές στρατηγικές και αλληλεπίδραση με τους άλλους. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση επιδιώκεται η αποδοχή και αξιοποίηση του «λάθους» και των «πρόσκαιρων αποτυχιών».

Με τις δράσεις που διοργανώθηκαν στο παρελθόν για τη διαχείριση του λάθους στη Γ’ Λυκείου, οι μαθητές και μαθήτριες δήλωσαν ότι επωφελήθηκαν για τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Αξιοποιώντας αυτήν την ανατροφοδότηση, σχεδιάστηκε η παρούσα δράση.

Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο με θέματα νευροεπιστήμης ώστε να αντιληφθούν τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου. Ακολούθως δόθηκαν στα παιδιά κάποια παιχνίδια για να διακρίνουν συμπεριφορές σταθερής νοοτροπίας και νοοτροπίας ανάπτυξης, διάσημες αποτυχίες που οδήγησαν σε επιτυχίες και στρατηγικές για να καλλιεργήσουν τη νοοτροπία ανάπτυξης.

Η παρέμβαση είχε διάρκεια δύο διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα. Πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι καθηγητές-τριες:

Α. Γραμματικοπούλου

Κ. Γρηγοριάδου

Δ. Σαλονικίδης