Καλλιέργεια δημιουργικότητας Μαθητών
«Ψηφιακά παιχνίδια στην Ιστορία»
Σχολικό Έτος 2021-2022

1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στο πλαίσιο του άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» και του Σχεδίου Δράσης «Καλλιέργεια δημιουργικότητας των μαθητών/- τριών στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης» που υλοποιείται φέτος στο σχολείο μας οι μαθητές του Τμήματος Β2 ενθαρρύνθηκαν να κατασκευάσουν τα δικά τους δημιουργικά ψηφιακά παιχνίδια με βάση την διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας. Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των παιχνιδιών οι μαθητές χωρίσθηκαν σε ομάδες και χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα Wordwall. Τα παιχνίδια – κουίζ που δημιούργησαν οι μαθητές μπορούν να αξιοποιηθούν και ως ευκαιρία επανάληψης για τις απαιτήσεις των διαγωνισμάτων και των τελικών εξετάσεών τους.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους.

https://docs.google.com/document/d/1It743P2L-1uS-yIIpen3fqd8rHmlV2UY/edit?usp=sharing&ouid=109889804491178716104&rtpof=true&sd=true

Πρόσθετες πληροφορίες