ΔΡΑΣΕΙΣ CLIL
Σχολικό Έτος 2021-2022

1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Erasmus+ KA121 Accreditation και της Β΄ φάσης της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργικότητα των μαθητών άρχισε μια σταδιακή εφαρμογή της μεθόδου CLIL σε διάφορα αντικείμενα. Έτσι σε συνέχεια των περσινών δράσεων υλοποιήθηκαν και φέτος διδασκαλίες με τη μέθοδο CLIL με τη μορφή “CLIL showers” στα αντικείμενα της Ιστορίας και της Βιολογίας.

Στο μάθημα της Ιστορίας της Β Λυκείου εφαρμόστηκε η μέθοδος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Δημητρίου Σαλονικίδη και Γιάννη Μωυσίδη στο Τμήμα Β2 για 4 συνολικά διδακτικές ώρες. Η ενότητα που επιλέχθηκε να προσεγγιστεί με τη μέθοδο αυτή ήταν οι Σταυροφορίες. Οι μαθητές μετά από μια σύντομη εισαγωγή στη θεματική με τη μορφή αφόρμησης εργάστηκαν με Φύλλο Εργασίας και παρήγαγαν προφορικό και γραπτό λόγο στα αγγλικά σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη για θέματα που σχετίζονταν τόσο με αυτήν καθ’ εαυτήν την ιστορική διάσταση του θέματος, όσο και με τις προεκτάσεις του στο σήμερα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το Φύλλο Εργασίας που δόθηκε στους μαθητές.

https://docs.google.com/document/d/1r5-9wGV-T1Gzz9DeIB73gGCVcNWxva96/edit?usp=sharing&ouid=109889804491178716104&rtpof=true&sd=true

Όσον αφορά το μάθημα της Βιολογίας Α΄ τάξης Λυκείου, στο 1ο βασικό κεφάλαιο «Το κυκλοφορικό σύστημα» ενσωματώθηκαν στην διδασκαλία παιχνίδια, διδάχθηκαν ενότητες με την μέθοδο Clil και δημιουργήθηκαν ομαδοσυνεργατικά posters με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, την διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, και την δημιουργία θετικού μαθησιακού κλίματος μέσα στην τάξη.

Στο τμήμα Α1 μετά την σύμφωνη γνώμη των μαθητών οι ενότητες: του κυκλοφορικού συστήματος «η καρδιά» και «τα αιμοφόρα αγγεία» διδάχθηκαν στην αγγλική γλώσσα με την μέθοδο Clil, η δράση είχε διάρκεια 3 διδακτικές ώρες. Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκαν 2 φύλλα εργασίας τα οποία έπρεπε να συμπληρωθούν μετά την παρακολούθηση του αντίστοιχου ολιγόλεπτου video. Στο τέλος των φύλλων εργασίας υπήρχε ανατροφοδότηση με τις ενδεικτικές απαντήσεις. Η παρέμβαση έγινε για να εξοικειωθούν οι μαθητές με την διεθνή ορολογία και να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική γλώσσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που έχουν συνηθίσει. Ο στόχος ήταν και πάλι η διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση των μαθητών και η δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στην τάξη. Για να δείτε τα φυλά εργασίας :

https://docs.google.com/document/d/1mc1YqxMLc2X5L9dghxnv1bOArA_uHJOL/edit?usp=sharing&ouid=105155331475691488237&rtpof=true&sd=true