ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Η Αίτηση- Δήλωση ( Α-Δ) υποβάλλεται-αποστέλλεται με email ΜΟΝΟ από τους αποφοίτους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα. Με την Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) ο απόφοιτος δηλώνει:

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,

β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,

γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,

δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

ε) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος - (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ) - για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.  Όσον αφορά αυτές τις Σχολές επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της Α-Δ είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω Τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική ή στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν  τα αρμόδια Υπουργεία. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19. ε) 6) για να μπορέσει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων, ώστε να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Α-Δ υποβάλλεται-αποστέλλεται με email ηλεκτρονικά στο Λύκειο, 30-3 ως 9-4-2020, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Γενικά οι απόφοιτοι καταθέτουν αργότερα υποχρεωτικά ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση του κωδικού 13. Απόφοιτοι από ξένα σχολεία και υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ χρειάζονται επιπλέον προϋποθέσεις ή/και δικαιολογητικά που θα πληροφορηθούν από το Λύκειό τους. Οι υποψήφιοι για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο, τις Οδηγίες και την Αίτηση–Δήλωση (Α-Δ) Πατήστε ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Όποιος υποψήφιος/α απόφοιτος επέλεξε την προτίμηση 18  ή 19 δ) 10+11),  πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει και την παρούσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που αφορά μόνο

- το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,

- το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,

 - το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Επίλεξε μία από τις δύο παρακάτω προτιμήσεις (18 ή 19δ)

18. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Άρα θα εξεταστώ ΜΟΝΟ στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα 2 μουσικά μαθήματα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία & Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

19 δ. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΑ  3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε ΕΔΩ (Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ)

Για να δείτε τα Μουσικά Όργανα πατήστε ΕΔΩ (ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛή ΕΠΑΛ)

Πρόσθετες πληροφορίες