Συγκριτικά Στατιστικά Βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2019-20
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας για τα αποτελέσματα του σχολείου στις Πανελλήνιες 2019-20, δημοσιεύουμε τα συγκριτικά στατιστικά των βαθμολογιών κατά εξεταζόμενο μάθημα, αλλά και των μορίων κατά επιστημονικό πεδίο. Δημοσιεύουμε επίσης και τις σχολές επιτυχίας κατά αλφαβητική σειρά. Και οι 56 απόφοιτοί μας είναι τώρα φοιτητές. Τους συγχαίρουμε ακόμα μία φορά!

Στατιστικά