«Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών
στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.»

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Το υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 70293/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.».

Πρόσθετες πληροφορίες