Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εγγραφές των μαθητών υπάρχουν 2 κενές θέσεις στην Β τάξη και 2 κενές θέσεις στην Γ τάξη του σχολείου μας. Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εγγραφή των παιδιών του στο σχολείου καλούνται να καταθέσουν αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (opengov) συμμετοχής στις εξετάσεις μέχρι την Τέταρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

 

Η υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρει ότι:

Ενδιαφέρομαι για τη συμμετοχή του παιδιού μου ……………………(επίθετο ) ……………………….. (όνομα) του ……………. (πατρώνυμο) που φοιτά στο ………………… (λύκειο φοίτησης) στην …… τάξη στις εξετάσεις εισαγωγής στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μαν Ανδρονικος

 

 

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Πρότυπο 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ θα λάβει χώρα την Παρασκευή 9/9/2022 στις 09:00 και θα έχουν τρίωρη διάρκεια.

Πρόσθετες πληροφορίες