Αποτελέσματα συμπληρωματικών εξετάσεων εισαγωγής στη Β' και Γ' Λυκείου
Σχολικό Έτος 2022-2023
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος" ανακοινώνει τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022.

Για τη Β' Λυκείου:

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 1  261/06-09-2022  ΕΠΙΤΥΧΩΝ
 2  258/05-09-2022  ΕΠΙΤΥΧΩΝ
 3  260/06-09-2022  1ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ
 4  264/06-09-2022  2ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ

Για τη Γ' Λυκείου:

Δυνατοτητα εγγραφής έχει ο υποψήφιος με την αίτηση υπ.αριθμ. Πρωτ. 263/06-09-2022.


Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των επιτυχόντων υποψηφίων να αποστείλουν στο mail του σχολείου υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία να αναγράφεται ότι αποδέχονται την εγγραφή του τέκνου τους στο σχολείο.

 

Πρόσθετες πληροφορίες