Αποτελέσματα συμπληρωματικών εξετάσεων εισαγωγής στη Β' και Γ' Λυκείου
Σχολικό Έτος 2022-2023
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος" ανακοινώνει τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022.

Για τη Β' Λυκείου:

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 1  261/06-09-2022  ΕΠΙΤΥΧΩΝ
 2  258/05-09-2022  ΕΠΙΤΥΧΩΝ
 3  260/06-09-2022  1ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ
 4  264/06-09-2022  2ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ

Για τη Γ' Λυκείου:

Δυνατοτητα εγγραφής έχει ο υποψήφιος με την αίτηση υπ.αριθμ. Πρωτ. 263/06-09-2022.


Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των επιτυχόντων υποψηφίων να αποστείλουν στο mail του σχολείου υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία να αναγράφεται ότι αποδέχονται την εγγραφή του τέκνου τους στο σχολείο.