Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία , Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 

1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Το 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την με αριθμό 67563/Δ6/2019 Υπουργική Απόφαση «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020» (Φ.Ε.Κ. 1638/τ. Β’/13-05-2019), προκηρύσσει για πλήρωση με κλήρωση δύο (2) θέσεις για μαθητές/μαθήτριες της Β’ τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο σχολείο από την Τρίτη 3 έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προθεσμίες για εγγραφές στο 1ο Πειραμ ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος

Σχολικό έτος 2019-2020

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ή μαθητριών που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους σε οποιαδήποτε τάξη του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος  για το σχολικό έτος 2019 – 2020 καλούνται να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 1000 έως και τη 17η Ιουνίου 2019.

Στη συνέχεια καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο (εντός του Ιουνίου του 2018) και να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή.

Η μη πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης σημαίνει ότι ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτησή στο σχολείο μας

Η συνδρομή για το σύλλογο γονέων είναι 20 €. Όλα τα σχετικά αρχεία μπορειτε να τα δείτε εδώ

Θεσσαλονίκη 22/5/2019

Εκ της Διεύθυνσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 30813/Δ6/23-2-2018, ΦΕΚ 810/τ. Β’/7-3-2018 με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019», προκηρύσσει για πλήρωση δύο θέσεις για μαθητές ή μαθήτριες της Γ’ τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο σχολείο από την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου έως την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ. Η ενδεχόμενη κλήρωση για τις δύο θέσεις (εάν υπάρξουν πάνω από δύο υποψήφιοι) θα διεξαχθεί την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 πμ, ενώπιον των ενδιαφερομένων.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Δελτίου Ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα όπως και του υποψήφιου μαθητή (ή μαθήτριας).

Αποτελέσματα κλήρωσης
για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη 2018-19

Σήμερα Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στο σχολείο διεξήχθη η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών της Α Τάξης από τριμελή επιτροπή γονέων  που ορίστηκε από τους ίδιους. Η διαδικασία έγινε ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, Ακολουθεί  το πρακτικό της κλήρωσης. Επελέγησαν οι τρεις πρώτοι απο τα αγόρια, οι τρείς πρώτες απο τα κορίτσια και ένας απο την ειδική κατηγορία.

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη 2018-19

Το ΕΠΕΣ του σχολείου απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που δεν αποφοιτούν από το συνδεδεμένο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης και έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τους προσκαλεί σε κλήρωση (γενική και ειδική) την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στο σχολείο. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη 2018-19

Το ΕΠΕΣ του σχολείου απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που δεν αποφοιτούν από το συνδεδεμένο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης και έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τους προσκαλεί σε κλήρωση (γενική και ειδική) την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στο σχολείο. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Επιλογή μαθητών στην Α Λυκείου Σχολικού έτους 2018-19
του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος"

Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση για φοίτηση στην Α' Λυκείου του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2018-19, να ελέγξουν τα στοιχεία των υποψηφίων που αναφέρονται στον συνοδευτικό πίνακα. Σε περίπτωση λάθους να επικοινωνήσουν με το σχολείο.  Η ημερομηνία της κλήρωσης είναι η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ.

Εδω μπορείτε να δείτε τον πίνακα Υποψηφίων

Ανακοίνωση για την κλήρωση
για τις κενές θέσεις της Α΄Τάξης του σχολείου

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο υποψηφίων για την εισαγωγή στη Α΄Τάξη του Σχολείου μας και δεν είναι απόφοιτοι του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ότι η κλήρωση για την κάλυψη των κενών θέσεων θα γίνει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00΄ στο πρώτο όροφο του κτιρίου του Σχολείου.

Για το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθυντής

Χ. Πολάτογλου

Σ. Φριλίγκος

Καθηγητής  Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Δρ. Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β? ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 47381/Δ6/2016, ΦΕΚ 847/Β/30-3-2016 περί «Εισαγωγής μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016?2017», προκηρύσσει για πλήρωση με κλήρωση δύο θέσεις (με προοπτική και για μία τρίτη) για μαθητές ή μαθήτριες της Β? τάξης.

ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης
«Μανόλης Ανδρόνικος»

10η Συνεδρίαση του σχολικού έτους 2015-16

Η δέκατη συνεδρίαση του ΕΠ.Ε.Σ.  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/06/2016 στις 11.30΄ στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου καθηγητή  Χ. Πολάτογλου. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συμβουλίου, οι κ.κ.  Χ. Πολάτογλου, Σ. Φριλίγκος, Κ. Κεραμιδάς, Κ. Αχιλλέως και Σ. Παπαδόπουλος.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου ήταν: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την κάλυψη κενών θέσεων στην Α τάξη για το Σχολικό έτος 2016-2017.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνήλθε για να επικυρώσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τη κάλυψη των κενών θέσεων στην Α Τάξη.

Η κλήρωση έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ορίζει Η ΥΑ 47381/Δ6 (ΦΕΚ 847Β΄/30-03-2016).

Ανάρτηση στοιχείων υποψηφίων μαθητών για την Α Λυκείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες που έχετε δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση των μαθητών για την εισαγωγή στην Α΄Τάξη του Σχολείου μας,

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων μαθητών.

Για το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Ο Διευθυντής

Σ. Φριλίγκος   

 

Εδώ θα βρείτε τον Κατάλογο  των υποψηφίων

Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Λύκεια
Σχολικό έτος 2016-2017

Ενημερώνουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Λύκειο (άρα και οι γονείς/κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσ/νίκης), ότι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr/), κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ και τον Πίνακα των προβλεπόμενων θέσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

 

Σήμερα, Δευτέρα 22-06-2015, στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την πλήρωση 4 θέσεων μαθητών/τριών της Α' Λυκείου 2015-16. Για να δείτε τους επιτυχόντες, αλλά και τον κατάλογο με τους επιλαχόντες πατήστε ΕΔΩ.

Το ΕΠΕΣ και ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχονται σε όλα τα παιδιά καλή συνέχεια στην μαθητική τους πορεία.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής διορθώσεων στις καταστάσεις υποψηφίων μαθητών για την Α' Λυκείου 2015-16, αυτές οι καταστάσεις οριστικοποιούνται και μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Οι γονείς-κηδεμόνες που επιθυμούν να παρευρεθούν στην κλήρωση, προσκαλούνται τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου και ώρα 10:00 το πρωί στο σχολείο μας.

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στο σχολείο μας, σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των μαθητών που κατέθεσαν αίτηση.

Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται με την επιφύλαξη τυχόν διορθώσεων λαθών που ίσως προκύψουν. Αφού δείτε τα ονόματα ΕΔΩ και εφόσον διαπιστώσετε λάθη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, ώστε τα λάθη να διορθωθούν.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής διορθώσεων, οι καταστάσεις θα οριστικοποιηθούν και θα αναρτηθούν εκ νέου.

Οδηγίες Εισαγωγής Μαθητών στην Α' Λυκείου 2015-16

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Λύκειο, ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.: https://www.iep.edu.gr/pps,  κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου έως και 9 Ιουνίου 2015. Για αναλυτικές οδηγίες πατήστε ΕΔΩ. Για να συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και τις θέσεις που διατίθενται, πατήστε ΕΔΩ.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σχολείο μας είναι συνδεδεμένο με το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης από το οποίο και θα προέρχονται οι μαθητές της Α' Λυκείου. Αν κάποιοι μαθητές από αυτούς δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο σχολείο μας, τότε ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων (σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα) θα αυξηθεί.

«Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων για την Α΄ Τάξη  Σχολικού Έτους 2014-2015»

Δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για την Α' Τάξη

Αγαπητοί μαθητές, υποψήφιοι για την Α΄Τάξη του Λυκείου μας για το σχολικό έτος 2014-15,

Αγαπητοί γονείς.

Με το μήνυμα μας αυτό επιθυμούμε να συγχαρούμε θερμά όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, για τον όμορφο αγώνα που έδωσαν και τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλλαν. Στο συνοδευτικό αρχείο που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε τη σειρά κατάταξης των μαθητών που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις. 

Σημαντική Ανακοίνωση

Για τα αποτελέσματα από τις εισαγωγικές εξετάσεις στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

 

Πρόσθετες πληροφορίες