Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία , Σχετικά αρχεία

ΕΠ.Ε.Σ. του
1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης
«Μανόλης Ανδρόνικος»
8η Συνεδρίαση του σχολικού έτους 2016-17

Όλη η ανακοίνωση

Η όγδοη συνεδρίαση του ΕΠ.Ε.Σ.  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/06/2016 στις 13.30΄ στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου καθηγητή  Χ. Πολάτογλου. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συμβουλίου, οι κ.κ.  Χ. Πολάτογλου, Σ. Φριλίγκος, Κ. Κεραμιδάς, Κ. Αχιλλέως και Σ. Παπαδόπουλος.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου ήταν:
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την κάλυψη κενών θέσεων στην Α τάξη για το Σχολικό έτος 2017-2018.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνήλθε για να επικυρώσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τη κάλυψη των κενών θέσεων στην Α Τάξη.

Η κλήρωση έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ορίζει Η ΥΑ 47381/Δ6 (ΦΕΚ 847Β΄/30-03-2016).

Οι παρόντες κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών όρισαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ως εφορευτική επιτροπή ορίστηκαν οι κυρίες Παρασκευά Μαρία , Τσαγγαρίδου Ελένη και Κούνιου Χρυσάνθη.  Αφού έγινε έλεγχος των εκτυπωμένων κλήρων κληρώθηκαν πρώτα ένα κορίτσι και οι επιλαχούσες στα κορίτσια  , στη συνέχεια κληρώθηκε ένα αγόρι και τα επιλαχόντα αγόρια και μετά αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι κλήροι σε μια κληροτίδα (αγόρια και κορίτσια) κληρώθηκε το τρίτο παιδί της γενικής κατηγορίας.

Ανακοίνωση για την κλήρωση
για τις κενές θέσεις της Α΄Τάξης του σχολείου

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο υποψηφίων για την εισαγωγή στη Α΄Τάξη του Σχολείου μας και δεν είναι απόφοιτοι του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ότι η κλήρωση για την κάλυψη των κενών θέσεων θα γίνει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00΄ στο πρώτο όροφο του κτιρίου του Σχολείου.

Για το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθυντής

Χ. Πολάτογλου

Σ. Φριλίγκος

Καθηγητής  Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Δρ. Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β? ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 47381/Δ6/2016, ΦΕΚ 847/Β/30-3-2016 περί «Εισαγωγής μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016?2017», προκηρύσσει για πλήρωση με κλήρωση δύο θέσεις (με προοπτική και για μία τρίτη) για μαθητές ή μαθήτριες της Β? τάξης.

Πρόσθετες πληροφορίες