Εποπτικό Συμβούλιο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος: Χαρίτων Πολάτογλου, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Μέλη:       Κων/νος Κεραμιδάς, Δρ Φυσικός, Διευθυντής

                Σοφία Τζελέπη, Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ19

                Κλαίρη Αχιλλέως, Δρ Φυσικός, Καθηγήτρια

                Σταύρος Παπαδόπουλος, Δρ Φυσικός, Καθηγητής

Πρόσθετες πληροφορίες