Εποπτικό Συμβούλιο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

 

Πρόεδρος: Χαρίτων Πολάτογλου, Καθηγητής Τμήμ. Φυσικής ΑΠΘ

Μέλη:  Κων/νος Κεραμιδάς, Δρ Φυσικός, Σχολικός Σύμβουλος

           Στυλιανός Φριλίγκος, Δρ Ρ/Η, Διευθυντής

           Κλαίρη Αχιλλέως, Δρ Φυσικός, Καθηγήτρια

           Σταύρος Παπαδόπουλος, Δρ Φυσικός, Καθηγητής

Πρόσθετες πληροφορίες