Εποπτικό Συμβούλιο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος: Χαρίτων Πολάτογλου, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Μέλη:       Κων/νος Κεραμιδάς, Δρ Φυσικός, Διευθυντής

                ............................, Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ...

               Δέσποινα Ποιμενίδου, Δρ Φιλολογίας, Καθηγήτρια

               Σταύρος Παπαδόπουλος, Δρ Φυσικός, Καθηγητής

Πρόσθετες πληροφορίες