Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην υποδομή για τη διδασκαλία των μαθημάτων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αστρονομία, Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών) καθώς και των σχεδίων εργασίας που σχετίζονται με τα μαθήματα αυτά.

Η εποπτική διδασκαλία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη ενάργεια έναν επιστημονικό χώρο που, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα παρέμενε ένα θεωρητικό σχήμα χωρίς πρακτική διάσταση.

Στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσ/νίκης υπάρχει ειδικό εργαστήριο προορισμένο για τη μελέτη των Φυσικών Επιστημών εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα, με μικροσκόπια, με προπλάσματα καθώς και με εποπτικά μέσα για τη Φυσική, τη Χημεία, την Αστρονομία, την Ανθρωπολογία, τη Βιολογία. Η ανανέωση των εποπτικών μέσων είναι συνεχής, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των φυσικών επιστημών.

Η αίθουσα του εργαστηρίου διαθέτει πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό (όπως γεννήτριες, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, μετασχηματιστές, συσκευές ηλεκτρόλυσης, πηνία, παλμογράφο, μικροσκόπια, θερμόμετρα ποικίλων τύπων, ζυγούς σύγκρισης, σταθμά και πεχάμετρα, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας), ενώ υπάρχουν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές, video projectors, οθόνες, σύνδεση με το διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Τα λογισμικά προσομοιώσεων που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές επιτρέπουν στους μαθητές να μελετήσουν, να κατανοήσουν και να πειραματιστούν πάνω σε πολύπλοκα συστήματα. Ακόμη τα λογισμικά αυτά, οργανωμένα σε βιβλιοθήκες ανάλογα με τη θεματική ενότητα στην οποία αναφέρονται, δίνουν τη δυνατότητα της συμπλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εικονικά πειράματα. Τέλος στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών υπάρχει μία σημαντική σε έκταση και ποιότητα συλλογή οπτικοακουστικού υλικού που προέρχεται από τις παρακάτω πηγές: 1. Υλικό δημιουργημένο από το πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και απεσταλμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 2. υλικό που βρίσκεται ανηρτημένο στο διαδίκτυο και έχει αξιολογηθεί από τους καθηγητές του σχολείου και, 3. υλικό που προέρχεται από επισκέψεις μελέτης των καθηγητών του σχολείου (π.χ. επίσκεψη μελέτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN, επίσκεψη μελέτης στις εγκαταστάσεις της NASA στο Cape Canaveral κ.α.)

Στους χώρους του εργαστηρίου διοργανώνονται συχνά εκθέσεις με πειράματα καθώς και μελέτες των μαθητών που αφορούν ζητήματα τού σύγχρονου κόσμου των φυσικών επιστημών, από τα οποία δεν απουσιάζει και ο κοινωνικός προβληματισμός π.χ θέματα βιοηθικής, προβλήματα περιβάλλοντος και αειφορίας.

Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών διαθέτει 2 σύγχρονους υπολογιστές, αγοράς 2009, σε μόνιμη κεντρική σύνδεση στο Internet και ένα video projector με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Η/Υ

Intel ? Pentium ? Dual CPU E2220 2,400 GHz

2,00 GB RAM

NVIDIA GeForce 8400GS

HDD 250GB IDE

Windows Vista Business

Video Projector

SONY XGA PROJECTOR VPL-EX5