Μαθητές

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
Αρχαιολογίας και Εικαστικών (εργαστήριο ψηφιδωτού, ζωγραφικής και φωτογραφίας)
Σχολ. Έτος 2021-2022 

 Ο Όμιλός  μας , που λειτουργεί από το 2014,  προσφέρει σε όσες και όσους ενδιαφέρονται  την ευκαιρία να ασχοληθούν με την Αρχαιολογία, τη Ζωγραφική, τη Φωτογραφία και την Τέχνη του  Ψηφιδωτού. (Πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό από τις προηγούμενες σχολικές  χρονιές  μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας στους φακέλους των Ομίλων )

Ο Όμιλος θα λειτουργήσει ημέρα και ώρα που θα επιλέξουν οι περισσότεροι/ες ενδιαφερόμενοι/ες.

Γκράτζιου Βασιλική

Φιλόλογος

Διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Ο όμιλος «Κινηματογραφική Λέσχη: Νοηματοδοτώντας τη ζωή μέσα από τις ταινίες» έχει ως βασικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες να ανιχνεύσουν διάφορα σύγχρονα ζητήματα, προβληματισμούς και καταστάσεις μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται  να:

  • παρακολουθήσουν ταινίες με αναφορά σε σύγχρονα κοινωνικά, ηθικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα,
  • συνειδητοποιήσουν ότι ο κινηματογράφος αποτελεί μια σύγχρονη και σημαντική μορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,
  • γνωρίσουν σε βάθος κινηματογραφικά έργα τα οποία εξυπηρετούν τους στόχους της διαπολιτισμικής αγωγής,
  • προβληματιστούν, συζητήσουν και κοινοποιήσουν με τεκμηρίωση τις ιδέες και τις απόψεις τους για τα θέματα των ταινιών.
Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης 
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Η περιγραφή του ομίλου σε αφίσα 

Σκοπός: Ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας και της ηθικής ταυτότητας των μαθητών.

Υπεύθυνος Καθηγητής : Θεοδόσης Συκάς

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Στον Όμιλο Ρητορικής οι μαθητές ασκούνται στη διατύπωση ορθής και τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ ή κατά μιας θέσης, μαθαίνουν να είναι ενεργοί ακροατές και να επεξεργάζονται κριτικά μια θέση διατυπώνοντας ερωτήματα, ευαισθητοποιούνται απέναντι σε κοινωνικά προβλήματα και τέλος αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και υγιούς ανταγωνισμού. Σκοπός είναι μέσα από τη συμμετοχή τους σε δίκτυο σχολείων για τη Ρητορική στην Εκπαίδευση και σε Αγώνες Επιχειρηματολογίας σε πανελλήνιο και περιφερειακό επίπεδο οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
Ασφάλεια και ποιότητα ζωής
στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον

Σχολ. Έτος 2021-2022 

Στόχοι του Ομίλου

  • Οι μαθητές να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ τους.
  • Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν ένα έκτακτο περιστατικό.
  • Μέσω βιωματικών ασκήσεων να μάθουν να εφαρμόζουν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.
  • Να μάθουν να παρέχουν πρώτες βοήθειες. Να εξοικειωθούν με την χρήση του απινιδωτή.
  • Να μπορούν να εντοπίζουν εστίες επικινδυνότητας στο σχολικό τους περιβάλλον.
  • Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων που απέκτησαν στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.

Υποκατηγορίες

Πρόσθετες πληροφορίες