Εργασία στο μάθημα Πολιτικής Παιδείας

Τάξη                  : Α

Τμήμα                : 2

Θέμα                   : "Κοινωνικοοικονομικά συστήματα και βασικοί τους εκπρόσωποι"