Σχολικό Έτος 2013-2014

Εργασία στο μάθημα Πολιτικής Παιδείας

Τάξη                  : Α

Τμήμα                : 2

Θέμα                   : "Κοινωνικοοικονομικά συστήματα και βασικοί τους εκπρόσωποι"

Δικαίωμα ιδιοκτησίας και κοινωνικές ανισότητες

Εργασία των μαθητών της Α Λυκείου στο μάθημα «Πολιτική Παιδείας

Επιβλέπων καθηγητής: Θεοδόσιος Συκάς

Επεξεργασία κειμένων: Άννα-Μελίνα Χατζηλαζάρου & Κωνσταντινίδου Μαρία

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013

                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Υποκατηγορίες

Πρόσθετες πληροφορίες