Τηλεδιδασκαλία στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

Το Σάββατο 6/12/2014 θα πραγματοποιηθεί τηλεσυνεδρίαση για ασκήσεις από την τράπεζα θεμάτων. Θα ασχοληθούμε με το 4ο θέμα από το 7ο κεφάλαιο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας Β' Λυκείου.

Πρόσθετες πληροφορίες