Συμπληρωματική εξ αποστάσεως διδασκαλία στα Μαθηματικά

Στα μαθήματα Ευκλείδεια Γεωμετρία (Β' Λυκείου) και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Γ' Λυκείου) θα εφαρμοστεί ένα μικτό μοντέλο διδασκαλίας. Η πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία που γίνεται στην τάξη, υποστηρίζεται με υλικό που αναρτάται στο διαδίκτυο (πλατφόρμα moodle) και συμπληρώνεται εξ αποστάσεως με την τηλεδιδασκαλία (Big Blue Button). Με τον τρόπο αυτόν επεκτείνεται το διδακτικό ωράριο για επίλυση αποριών που αφορούν την ύλη και ειδικότερα την τράπεζα θεμάτων.

Πρόσθετες πληροφορίες