Η πρώτη τηλεδιδασκαλία του έτους 2014-15

Το Σάββατο 6.12.2014 πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα για τη σχολική χρονιά με τη μορφή της τηλεδιδασκαλίας. Αντικείμενο του μαθήματος ήταν η ανάλυση θεμάτων από την τράπεζα, που αντιστοιχούν στην ύλη του 7ου κεφαλαίου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας Β' Λυκείου και ανήκουν στην κατηγορία "4ο θέμα". Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσίασε η κα. Αρχοντία Γραμματικοπούλου και συμμετείχαν επτά μαθητές της Β' Τάξης. Για την πραγματοποίηση του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα moodle του σχολείου στην οποία αναρτήθηκε το υλικό με βάση το οποίο έπρεπε να προετοιμαστούν οι μαθητές. Η τηλεσυνεδρίαση υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Big Blue Button και διήρκεσε 70 λεπτά. Σύμφωνα με τα δεδομένα των συνεντεύξεων που πήρε η διδάσκουσα για την αξιολόγηση από τους μαθητές, η τηλεδιδασκαλία θεωρήθηκε εξίσου αποτελεσματική με την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία που γίνεται στη σχολική τάξη. Επιπλέον, οι μαθητές έκριναν θετικό το γεγονός ότι η τηλεδιδασκαλία έγινε σε μικρή ομάδα μαθητών.

Το συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης: "Διδασκαλία Εξ αποστάσεως Συμπληρωματικά - Δ.Ε.Σ." που υλοποιείται στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος" κατά το σχολικό έτος 2014-15.